Danh sách tiểu hành tinh/383201–383300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383201 2005 YX36 24/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383202 2005 YV44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383203 2005 YQ47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383204 2005 YB57 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383205 2005 YS57 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
383206 2005 YZ87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383207 2005 YH90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383208 2005 YG100 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383209 2005 YR106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383210 2005 YS106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383211 2005 YV119 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383212 2005 YV143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383213 2005 YP144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
383214 2005 YD149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383215 2005 YY167 28/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
383216 2005 YA200 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383217 2005 YQ206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
383218 2005 YX220 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
383219 2005 YD287 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
383220 2005 YQ290 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383221 2006 AY4 02/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
383222 2006 AA50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383223 2006 AW55 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
383224 2006 AR74 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
383225 2006 AM79 04/01/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
383226 2006 AJ84 06/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
383227 2006 AJ85 07/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383228 2006 AQ100 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
383229 2006 BG3 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383230 2006 BJ23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383231 2006 BL27 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
383232 2006 BR35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383233 2006 BD37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
383234 2006 BR39 19/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
383235 2006 BC40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383236 2006 BW41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383237 2006 BW71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383238 2006 BY110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
383239 2006 BB123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383240 2006 BU129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
383241 2006 BV135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
383242 2006 BY143 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
383243 2006 BM154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383244 2006 BP216 26/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
383245 2006 BF219 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
383246 2006 BO228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383247 2006 BG234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383248 2006 BU250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383249 2006 BD253 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383250 2006 BA268 26/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383251 2006 BX278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383252 2006 BW283 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383253 2006 CJ6 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383254 2006 CJ9 03/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
383255 2006 CV26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383256 2006 CV33 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383257 2006 CL38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383258 2006 CC60 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
383259 2006 CY62 04/02/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
383260 2006 CA66 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383261 2006 DE20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383262 2006 DS45 20/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
383263 2006 DJ55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
383264 2006 DO56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
383265 2006 DT57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383266 2006 DK65 21/02/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
383267 2006 DA66 28/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
383268 2006 DC76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383269 2006 DS80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383270 2006 DB82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383271 2006 DU95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383272 2006 DZ104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
383273 2006 DD114 27/02/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
383274 2006 DD122 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
383275 2006 DS132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383276 2006 DW136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383277 2006 DW145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383278 2006 DO150 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383279 2006 DM152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383280 2006 DF153 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
383281 2006 DZ171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383282 2006 DM175 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383283 2006 DR178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383284 2006 DC184 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383285 2006 DA196 21/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
383286 2006 DB198 25/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
383287 2006 DB199 28/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383288 2006 DL201 27/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
383289 2006 DC206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383290 2006 DB211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383291 2006 ES17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383292 2006 EO21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383293 2006 EV21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383294 2006 EO22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383295 2006 EL28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383296 2006 EL49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383297 2006 EC72 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383298 2006 FR23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383299 2006 FK28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383300 2006 FM53 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL