Danh sách tiểu hành tinh/384001–384100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384001 2008 UP24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384002 2008 UB34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384003 2008 UA37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
384004 2008 UW37 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384005 2008 UT45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384006 2008 UA51 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
384007 2008 UX52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384008 2008 UZ55 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384009 2008 UV64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384010 2008 UZ64 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384011 2008 UG65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384012 2008 UA67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384013 2008 UG67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384014 2008 UL67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384015 2008 UL73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384016 2008 UO73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384017 2008 UN84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
384018 2008 UH88 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384019 2008 UL92 29/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
384020 2008 UO95 22/10/2008 Lulin Observatory LUSS 2,9 km MPC · JPL
384021 2008 UF97 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
384022 2008 UN99 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384023 2008 UE100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
384024 2008 UJ102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384025 2008 UE110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384026 2008 UT113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384027 2008 UA116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384028 2008 UE119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384029 2008 UO122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384030 2008 UK128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384031 2008 UC142 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384032 2008 UF148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384033 2008 UY154 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384034 2008 UM155 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384035 2008 UW156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384036 2008 UL166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384037 2008 UV170 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384038 2008 UP172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384039 2008 UE178 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384040 2008 UF182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384041 2008 UO189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384042 2008 UU193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384043 2008 UT194 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384044 2008 UD203 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
384045 2008 UY204 26/10/2008 Tzec Maun R. Apitzsch 1,7 km MPC · JPL
384046 2008 UH205 06/09/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
384047 2008 UR207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384048 2008 UR215 24/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
384049 2008 UW217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384050 2008 UE234 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384051 2008 UX241 01/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
384052 2008 UD248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384053 2008 UK256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384054 2008 UJ265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384055 2008 UZ271 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384056 2008 UU274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384057 2008 UA276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384058 2008 UH280 08/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
384059 2008 UE288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
384060 2008 UB289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384061 2008 UK301 16/04/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
384062 2008 UD304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384063 2008 UA317 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
384064 2008 UV317 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384065 2008 UL336 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384066 2008 UA337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
384067 2008 UG337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384068 2008 UC338 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384069 2008 UQ340 24/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
384070 2008 UG353 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384071 2008 UN356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384072 2008 UG361 24/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
384073 2008 UZ367 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
384074 2008 VM14 07/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,1 km MPC · JPL
384075 2008 VX14 09/11/2008 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
384076 2008 VH24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384077 2008 VK26 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384078 2008 VM35 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384079 2008 VA41 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384080 2008 VC50 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384081 2008 VD50 04/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
384082 2008 VF50 04/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
384083 2008 VJ53 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384084 2008 VV54 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384085 2008 VR60 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384086 2008 VF63 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384087 2008 VZ67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384088 2008 VV69 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384089 2008 VZ74 06/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
384090 2008 VF76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384091 2008 VQ76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
384092 2008 VW76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
384093 2008 VD78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384094 2008 WE5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384095 2008 WR17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384096 2008 WL30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
384097 2008 WC35 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384098 2008 WU39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384099 2008 WV41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384100 2008 WD42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL