Danh sách tiểu hành tinh/383901–384000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383901 2008 SN52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383902 2008 SC58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383903 2008 SV66 21/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
383904 2008 SD69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383905 2008 SQ72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383906 2008 ST75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383907 2008 SP79 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383908 2008 SE84 25/09/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
383909 2008 SC88 20/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
383910 2008 SK91 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383911 2008 SN101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383912 2008 ST114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
383913 2008 SP121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383914 2008 SX122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383915 2008 SZ125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
383916 2008 SZ127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383917 2008 SG128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383918 2008 ST131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383919 2008 SX145 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
383920 2008 SM147 24/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
383921 2008 SM152 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383922 2008 SO162 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
383923 2008 SE166 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
383924 2008 SJ167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
383925 2008 SK173 22/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
383926 2008 SC174 22/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
383927 2008 SM175 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383928 2008 SR188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383929 2008 ST192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383930 2008 SB194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383931 2008 SM199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383932 2008 SE200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383933 2008 SU201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383934 2008 SJ203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383935 2008 SA218 30/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383936 2008 SW219 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383937 2008 SP221 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
383938 2008 SU228 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383939 2008 SV239 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383940 2008 SO240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383941 2008 SL244 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383942 2008 SZ258 23/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
383943 2008 SR260 23/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383944 2008 SX263 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383945 2008 ST268 29/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
383946 2008 SU268 29/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
383947 2008 SF272 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
383948 2008 SH274 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
383949 2008 SG281 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383950 2008 SG286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383951 2008 SK306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383952 2008 SH307 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
383953 2008 TV 02/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,1 km MPC · JPL
383954 2008 TG1 01/10/2008 Antares ARO 1,9 km MPC · JPL
383955 2008 TE6 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
383956 2008 TA7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
383957 2008 TE8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
383958 2008 TL22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383959 2008 TP32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383960 2008 TM34 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383961 2008 TD36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
383962 2008 TH39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383963 2008 TC41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
383964 2008 TP44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
383965 2008 TE47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383966 2008 TQ51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
383967 2008 TZ55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383968 2008 TT57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383969 2008 TU57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383970 2008 TU63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383971 2008 TC68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383972 2008 TF83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383973 2008 TL88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383974 2008 TA92 23/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
383975 2008 TM99 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
383976 2008 TP102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383977 2008 TK105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383978 2008 TK106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
383979 2008 TO106 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383980 2008 TB115 06/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
383981 2008 TS115 06/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
383982 2008 TJ116 06/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
383983 2008 TA122 07/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
383984 2008 TE122 07/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
383985 2008 TT130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383986 2008 TU132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
383987 2008 TY139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
383988 2008 TQ154 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383989 2008 TX160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
383990 2008 TA161 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
383991 2008 TP163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383992 2008 TJ165 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
383993 2008 TR165 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
383994 2008 TG166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
383995 2008 TG169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383996 2008 TL180 07/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383997 2008 UO2 22/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
383998 2008 UH10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383999 2008 UR11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384000 2008 UJ13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also