Danh sách tiểu hành tinh/383001–383100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383001 2005 JO133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383002 2005 JW137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
383003 2005 JW149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
383004 2005 LA9 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383005 2005 LR10 03/06/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
383006 2005 LE19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383007 2005 LT38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383008 2005 LU47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
383009 2005 ML11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383010 2005 MY12 29/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
383011 2005 MS17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
383012 2005 MF27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383013 2005 MS30 29/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383014 2005 ML31 30/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
383015 2005 MS35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383016 2005 ME39 28/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
383017 2005 MW42 29/06/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
383018 2005 MD43 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
383019 2005 NR9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
383020 2005 NW14 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383021 2005 NY17 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
383022 2005 NC20 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383023 2005 NJ43 05/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383024 2005 NQ50 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
383025 2005 ND55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383026 2005 NV61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383027 2005 NQ74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383028 2005 NK76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
383029 2005 NM98 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
383030 2005 NL123 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
383031 2005 NS125 04/07/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
383032 2005 OK20 28/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383033 2005 OX31 26/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383034 2005 PH24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 900 m MPC · JPL
383035 2005 QV2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383036 2005 QN3 24/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
383037 2005 QC8 24/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
383038 2005 QX12 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383039 2005 QJ18 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
383040 2005 QW19 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 830 m MPC · JPL
383041 2005 QQ32 25/08/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
383042 2005 QZ39 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383043 2005 QA49 26/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
383044 2005 QY51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
383045 2005 QK55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
383046 2005 QT57 24/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
383047 2005 QA60 25/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383048 2005 QL62 26/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
383049 2005 QA65 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
383050 2005 QO66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
383051 2005 QJ69 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
383052 2005 QA90 24/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
383053 2005 QU100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383054 2005 QW105 27/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
383055 2005 QU125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383056 2005 QH129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
383057 2005 QV137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
383058 2005 QC140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383059 2005 QY145 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383060 2005 QV146 28/08/2005 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
383061 2005 QA158 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383062 2005 QD161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
383063 2005 QO172 29/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
383064 2005 QG178 25/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
383065 2005 QJ181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383066 2005 QF183 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
383067 Stoofke 2005 RA5 07/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
383068 2005 RX9 10/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
383069 2005 RH10 08/09/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
383070 2005 RE30 09/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
383071 2005 RQ40 11/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
383072 2005 RQ41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383073 2005 RJ44 03/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
383074 2005 SP2 23/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
383075 2005 SY5 23/09/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
383076 2005 SE29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383077 2005 SD41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
383078 2005 SO49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
383079 2005 SR53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
383080 2005 ST65 26/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
383081 2005 SY68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
383082 2005 SM71 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
383083 2005 SP79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
383084 2005 SH80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
383085 2005 SP82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
383086 2005 SQ82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
383087 2005 SV86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383088 2005 SG88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
383089 2005 SU88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
383090 2005 SJ90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
383091 2005 SW92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
383092 2005 ST101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
383093 2005 SZ101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383094 2005 SS107 26/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
383095 2005 SA109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
383096 2005 SY117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
383097 2005 SS136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
383098 2005 SC138 25/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
383099 2005 SX145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
383100 2005 SY150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL