Danh sách tiểu hành tinh/382901–383000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382901 2004 RY68 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382902 2004 RN71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382903 2004 RB77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382904 2004 RT81 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382905 2004 RD105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
382906 2004 RM120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
382907 2004 RZ139 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382908 2004 RY158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382909 2004 RF168 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
382910 2004 RL190 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382911 2004 RA191 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
382912 2004 RR194 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
382913 2004 RA196 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382914 2004 RK199 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382915 2004 RJ200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382916 2004 RX207 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382917 2004 RP214 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
382918 2004 RU217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382919 2004 RS245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382920 2004 RO249 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
382921 2004 RE254 06/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
382922 2004 RW324 13/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
382923 2004 RZ339 20/08/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
382924 2004 RJ341 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
382925 2004 SJ52 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382926 2004 SL53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382927 2004 TG13 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382928 2004 TA59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
382929 2004 TP59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382930 2004 TO61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
382931 2004 TD79 04/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
382932 2004 TU95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382933 2004 TT119 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382934 2004 TM144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382935 2004 TP155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
382936 2004 TQ158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382937 2004 TK175 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382938 2004 TK194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382939 2004 TS240 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
382940 2004 TM241 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382941 2004 TV277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382942 2004 TD287 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
382943 2004 TU309 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382944 2004 TA316 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
382945 2004 TM333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382946 2004 TW335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382947 2004 TQ343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382948 2004 TP357 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382949 2004 UA5 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382950 2004 VP10 03/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
382951 2004 VB11 03/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
382952 2004 VA13 03/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
382953 2004 VH16 04/11/2004 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
382954 2004 VY24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
382955 2004 VJ31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382956 2004 VG77 12/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
382957 2004 VG90 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
382958 2004 VD130 09/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
382959 2004 XL17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382960 2004 XM21 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
382961 2004 XX23 09/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
382962 2004 XK40 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382963 2004 XS44 02/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
382964 2004 XH58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382965 2004 XQ92 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382966 2004 XX96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382967 2004 XQ120 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382968 2004 XH122 09/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,6 km MPC · JPL
382969 2004 XH133 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382970 2004 XE135 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382971 2005 AX12 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382972 2005 AK26 12/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
382973 2005 AP34 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
382974 2005 AN40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382975 2005 AL59 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382976 2005 AG62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
382977 2005 AY70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382978 2005 BW2 18/01/2005 Sandlot G. Hug 1,6 km MPC · JPL
382979 2005 BK14 20/01/2005 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
382980 2005 BD46 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
382981 2005 CA2 01/02/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
382982 2005 CR15 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382983 2005 CS19 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
382984 2005 CU21 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382985 2005 CZ26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382986 2005 CM37 04/02/2005 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
382987 2005 EW10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382988 2005 EW41 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382989 2005 EE50 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
382990 2005 EN73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382991 2005 EJ88 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
382992 2005 EV157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
382993 2005 ED190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
382994 2005 EY291 10/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
382995 2005 GO10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
382996 2005 GR227 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
382997 2005 HY3 28/04/2005 Mayhill A. Lowe 900 m MPC · JPL
382998 2005 JL19 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382999 2005 JS80 04/05/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
383000 2005 JH107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also