Danh sách tiểu hành tinh/382701–382800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382701 2002 VR135 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 590 m MPC · JPL
382702 2002 VU137 13/11/2002 Palomar A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
382703 2002 VX139 13/11/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
382704 2002 VJ142 05/11/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
382705 2002 VR146 04/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
382706 2002 VE147 13/11/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
382707 2002 WD19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 680 m MPC · JPL
382708 2002 WR21 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
382709 2002 WX22 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
382710 2002 WP25 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
382711 2002 WM27 24/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382712 2002 WM29 16/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
382713 2002 XB1 01/12/2002 Nashville R. Clingan 860 m MPC · JPL
382714 2002 XJ2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382715 2002 XJ17 14/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382716 2002 XW41 06/12/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
382717 2002 XG43 10/12/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382718 2002 XR50 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382719 2002 XU64 11/12/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
382720 2002 XO79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382721 2002 XH82 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382722 2002 XR90 03/12/2002 Uccle T. Pauwels 1,7 km MPC · JPL
382723 2002 XK119 10/12/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
382724 2002 YR8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382725 2002 YT24 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
382726 2002 YG26 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
382727 2003 AR3 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382728 2003 AD21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382729 2003 AV25 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
382730 2003 AG33 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
382731 2003 AN42 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
382732 2003 AF43 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
382733 2003 AN51 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
382734 2003 AZ63 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382735 2003 AJ70 09/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382736 2003 AG82 13/01/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
382737 2003 AM90 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382738 2003 BY5 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
382739 2003 BW11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
382740 2003 BF14 26/01/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
382741 2003 BC24 25/01/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
382742 2003 BK48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
382743 2003 BQ74 29/01/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382744 2003 BD92 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
382745 2003 CC 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 310 m MPC · JPL
382746 2003 CH7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382747 2003 CA26 02/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
382748 2003 CM26 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
382749 2003 DB 19/02/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
382750 2003 DK 19/02/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
382751 2003 DC21 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382752 2003 DY24 22/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
382753 2003 EU8 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382754 2003 EW38 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
382755 2003 ET44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
382756 2003 FE17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382757 2003 FS37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382758 2003 GY 05/04/2003 Haleakala NEAT 320 m MPC · JPL
382759 2003 LT3 03/06/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
382760 2003 NY 02/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382761 2003 OW15 23/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
382762 2003 OJ19 30/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
382763 2003 OS30 24/07/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382764 2003 QP10 22/08/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,7 km MPC · JPL
382765 2003 QR23 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
382766 2003 QJ103 31/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
382767 2003 RO12 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
382768 2003 SJ6 16/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
382769 2003 SX7 16/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
382770 2003 SG24 17/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382771 2003 SL37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382772 2003 SM50 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
382773 2003 SC71 04/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382774 2003 SD77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
382775 2003 SQ96 19/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
382776 2003 SS102 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382777 2003 SR111 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
382778 2003 SM119 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
382779 2003 SL121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382780 2003 SX184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382781 2003 SY240 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382782 2003 SN267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382783 2003 SR275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
382784 2003 SG296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
382785 2003 SO327 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
382786 2003 SW333 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
382787 2003 SK346 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382788 2003 SE349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382789 2003 SV350 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382790 2003 SC370 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
382791 2003 SA375 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
382792 2003 SM384 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
382793 2003 SB387 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
382794 2003 TH18 14/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
382795 2003 TF20 14/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
382796 2003 UL8 05/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
382797 2003 UF44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
382798 2003 UP49 16/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
382799 2003 UC50 02/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382800 2003 UD58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL