Danh sách tiểu hành tinh/382601–382700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382601 2002 EK124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382602 2002 GW11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
382603 2002 GA68 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382604 2002 GC75 09/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
382605 2002 GU85 10/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
382606 2002 JY3 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382607 2002 JA108 14/05/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382608 2002 LW22 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382609 2002 LQ29 09/06/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
382610 2002 LJ30 01/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
382611 2002 NA16 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382612 2002 NH48 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382613 2002 NW61 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382614 2002 NN70 09/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
382615 2002 NM71 08/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
382616 2002 OX7 21/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
382617 2002 OK20 28/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
382618 2002 OL34 29/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
382619 2002 PB31 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
382620 2002 PX32 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
382621 2002 PS78 11/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
382622 2002 PF88 12/08/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
382623 2002 PE113 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
382624 2002 PY124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
382625 2002 PC130 07/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
382626 2002 PU153 08/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382627 2002 PB167 08/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
382628 2002 PA182 15/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
382629 2002 PA190 15/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382630 2002 QC9 19/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
382631 2002 QQ14 26/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382632 2002 QN21 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
382633 2002 QP75 18/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
382634 2002 QJ82 30/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
382635 2002 QB86 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
382636 2002 QP103 18/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
382637 2002 QO114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
382638 2002 QJ134 30/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
382639 2002 QX137 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382640 2002 QH140 20/08/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
382641 2002 RX5 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
382642 2002 RP53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382643 2002 RT126 09/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382644 2002 RC134 10/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382645 2002 RE142 11/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
382646 2002 RN175 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382647 2002 RB178 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
382648 2002 RC188 12/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
382649 2002 RJ215 13/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
382650 2002 RW271 04/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
382651 2002 RB280 14/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382652 2002 SS3 26/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382653 2002 SV11 27/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382654 2002 SS46 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
382655 2002 SY63 27/09/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
382656 2002 SW67 26/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
382657 2002 TD9 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
382658 2002 TU24 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382659 2002 TK61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
382660 2002 TK80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
382661 2002 TT88 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
382662 2002 TL94 03/10/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
382663 2002 TB98 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382664 2002 TD101 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382665 2002 TG101 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
382666 2002 TL101 04/10/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
382667 2002 TZ107 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
382668 2002 TG121 03/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382669 2002 TA126 04/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382670 2002 TQ147 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382671 2002 TQ155 05/10/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
382672 2002 TG205 04/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382673 2002 TP210 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382674 2002 TH224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
382675 2002 TG286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382676 2002 TL287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382677 2002 TG314 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
382678 2002 TT346 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
382679 2002 TP370 10/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
382680 2002 TO381 09/10/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
382681 2002 UD4 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382682 2002 UK51 29/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
382683 2002 UL60 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
382684 2002 UJ71 16/10/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
382685 2002 UW75 31/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382686 2002 VZ14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
382687 2002 VH25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382688 2002 VH26 05/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
382689 2002 VK27 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382690 2002 VN51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
382691 2002 VS60 03/11/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
382692 2002 VT60 04/11/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
382693 2002 VY60 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382694 2002 VM66 06/11/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
382695 2002 VK71 07/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382696 2002 VU88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
382697 2002 VR91 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
382698 2002 VL92 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
382699 2002 VW100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
382700 2002 VK114 13/11/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL