Danh sách tiểu hành tinh/381701–381800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381701 2009 EU13 15/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
381702 2009 FP75 18/03/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
381703 2009 HD84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
381704 2009 HT95 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381705 2009 LH6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
381706 2009 NB2 13/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381707 2009 PL4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
381708 2009 PM11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381709 2009 PC15 15/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
381710 2009 PL17 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
381711 2009 PA18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
381712 2009 QE4 17/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381713 2009 QQ6 18/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 600 m MPC · JPL
381714 2009 QU8 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
381715 2009 QB27 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
381716 2009 QA38 31/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
381717 2009 QP41 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
381718 2009 QG46 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381719 2009 QQ46 27/08/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
381720 2009 QX52 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381721 2009 QU60 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
381722 2009 RG 09/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
381723 2009 RL3 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
381724 2009 RQ3 13/09/2009 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
381725 2009 RP5 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 760 m MPC · JPL
381726 2009 RW12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381727 2009 RX16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381728 2009 RF17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
381729 2009 RW18 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
381730 2009 RD19 13/09/2009 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
381731 2009 RT21 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
381732 2009 RJ26 13/09/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
381733 2009 RU45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381734 2009 RH46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
381735 2009 RQ53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381736 2009 RS53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381737 2009 RU61 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
381738 2009 RP70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381739 2009 SG1 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
381740 2009 SJ24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381741 2009 SN34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381742 2009 SF51 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381743 2009 SE61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381744 2009 SD67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381745 2009 SB69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381746 2009 SW69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381747 2009 SX99 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
381748 2009 SU101 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
381749 2009 SP114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381750 2009 SL125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381751 2009 SQ127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381752 2009 SG129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381753 2009 ST142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381754 2009 SP146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381755 2009 SW146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
381756 2009 SO150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
381757 2009 SZ160 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
381758 2009 SC185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381759 2009 SL200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381760 2009 SC215 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
381761 2009 SP230 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381762 2009 SM238 16/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
381763 2009 SC263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381764 2009 SV266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381765 2009 SP275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
381766 2009 SY275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
381767 2009 SS288 25/09/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
381768 2009 SH291 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381769 2009 SD317 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
381770 2009 SU324 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381771 2009 SS325 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
381772 2009 SK326 29/09/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
381773 2009 SD331 19/09/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
381774 2009 SM331 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
381775 2009 SA337 24/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381776 2009 SB340 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
381777 2009 SF345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381778 2009 SC346 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
381779 2009 SM347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381780 2009 TG1 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 550 m MPC · JPL
381781 2009 TW1 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381782 2009 TX1 09/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381783 2009 TS2 18/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381784 2009 TZ4 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
381785 2009 TF13 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381786 2009 TP20 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
381787 2009 TU25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
381788 2009 TG34 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
381789 2009 TQ36 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
381790 2009 TY36 10/10/2009 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 710 m MPC · JPL
381791 2009 TE39 15/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
381792 2009 UC6 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381793 2009 UA20 20/10/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
381794 2009 UO20 22/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381795 2009 UH21 23/10/2009 Marly P. Kocher 2,4 km MPC · JPL
381796 2009 UF34 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381797 2009 UK38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381798 2009 UJ41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381799 2009 UQ46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381800 2009 UM61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL