Danh sách tiểu hành tinh/382001–382100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382001 2010 OM15 17/07/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
382002 2010 OK46 29/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
382003 2010 OZ60 23/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
382004 2010 RM64 09/09/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte 21 km MPC · JPL
382005 2010 TO6 01/10/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
382006 2010 UF52 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
382007 2010 UD107 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
382008 2010 XE83 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
382009 2011 AW4 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382010 2011 AN20 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
382011 2011 AQ47 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
382012 2011 AC58 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382013 2011 AG65 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382014 2011 BQ11 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
382015 2011 BV46 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
382016 2011 BH53 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382017 2011 BK53 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
382018 2011 BT53 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
382019 2011 BM62 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
382020 2011 BR62 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
382021 2011 BN70 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382022 2011 BE74 14/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
382023 2011 BX91 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
382024 2011 BN102 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382025 2011 BG108 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382026 2011 BE125 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
382027 2011 BT161 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382028 2011 CB11 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
382029 2011 CJ17 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
382030 2011 CP18 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
382031 2011 CV22 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
382032 2011 CW23 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382033 2011 CR24 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382034 2011 CJ27 29/02/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
382035 2011 CF35 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 760 m MPC · JPL
382036 2011 CT47 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
382037 2011 CD48 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382038 2011 CX60 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
382039 2011 CX68 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
382040 2011 CX80 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
382041 2011 CF86 05/04/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
382042 2011 CU91 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382043 2011 DU2 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
382044 2011 DP5 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
382045 2011 DB10 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382046 2011 DX10 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
382047 2011 DB11 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
382048 2011 DX11 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
382049 2011 DW22 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382050 2011 DK25 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
382051 2011 DG29 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
382052 2011 DL30 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382053 2011 DW31 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
382054 2011 EU2 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382055 2011 ES13 03/03/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
382056 2011 ER15 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382057 2011 ES17 17/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
382058 2011 EC18 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382059 2011 EQ22 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382060 2011 EJ24 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382061 2011 ED30 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382062 2011 EY33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382063 2011 ES39 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
382064 2011 ET39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
382065 2011 EG42 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382066 2011 EQ44 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382067 2011 EU53 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382068 2011 ET54 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382069 2011 ER63 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382070 2011 EL73 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382071 2011 EV75 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
382072 2011 FD6 18/11/1998 La Palma A. Fitzsimmons 1,0 km MPC · JPL
382073 2011 FV15 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
382074 2011 FY15 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
382075 2011 FK16 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
382076 2011 FA18 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
382077 2011 FR27 14/03/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
382078 2011 FH28 14/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382079 2011 FE33 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382080 2011 FL38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382081 2011 FV54 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382082 2011 FM79 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382083 2011 FV80 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
382084 2011 FA84 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
382085 2011 FU96 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382086 2011 FO127 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382087 2011 FC130 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382088 2011 FL142 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
382089 2011 FU142 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382090 2011 FG151 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382091 2011 GU1 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
382092 2011 GL5 17/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
382093 2011 GE34 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
382094 2011 GA37 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382095 2011 GQ42 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
382096 2011 GT49 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382097 2011 GN50 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
382098 2011 GT58 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382099 2011 GA63 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382100 2011 GA66 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL