Danh sách tiểu hành tinh/381001–381100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381001 2006 TZ64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381002 2006 TG78 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
381003 2006 TK83 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
381004 2006 TW94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
381005 2006 TX129 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381006 2006 UG5 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 860 m MPC · JPL
381007 2006 UU7 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
381008 2006 UW14 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381009 2006 UR46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381010 2006 UJ73 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381011 2006 UG94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
381012 2006 UH94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381013 2006 UX102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381014 2006 UX138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381015 2006 UA152 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
381016 2006 UZ166 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
381017 2006 UZ180 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
381018 2006 UF191 28/09/2006 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
381019 2006 UQ193 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
381020 2006 UE204 19/10/2006 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
381021 2006 UA210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
381022 2006 UV212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381023 2006 UB225 19/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
381024 2006 UE228 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381025 2006 UN228 20/10/2006 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
381026 2006 UQ233 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381027 2006 UW238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
381028 2006 UB259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
381029 2006 UO329 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
381030 2006 VX7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381031 2006 VJ13 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381032 2006 VP15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381033 2006 VB17 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381034 2006 VR54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
381035 2006 VU59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381036 2006 VD63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381037 2006 VO84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381038 2006 VT94 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
381039 2006 VP105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
381040 2006 VJ107 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381041 2006 VE109 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
381042 2006 VP118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381043 2006 VL119 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
381044 2006 VP144 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381045 2006 VJ148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381046 2006 VO148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
381047 2006 VD151 09/11/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
381048 Werber 2006 WA1 17/11/2006 Nogales J.-C. Merlin 750 m MPC · JPL
381049 2006 WE3 16/11/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
381050 2006 WR3 20/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
381051 2006 WW18 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381052 2006 WW22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
381053 2006 WA23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
381054 2006 WQ56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381055 2006 WR119 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381056 2006 WC170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
381057 2006 WS179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381058 2006 WQ195 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
381059 2006 WP202 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381060 2006 XP9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
381061 2006 XO15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381062 2006 XH53 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381063 2006 XF58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381064 2006 XX59 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
381065 2006 XQ60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
381066 2006 YQ4 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
381067 2006 YH10 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
381068 2006 YP23 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381069 2006 YT43 25/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
381070 2006 YV51 26/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 790 m MPC · JPL
381071 2006 YQ53 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
381072 2007 AZ3 08/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
381073 2007 AB11 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381074 2007 AX12 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381075 2007 AC14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381076 2007 AH24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
381077 2007 BR18 17/01/2007 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
381078 2007 BQ20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
381079 2007 BB30 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381080 2007 BS35 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
381081 2007 BV35 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
381082 2007 BV36 24/01/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
381083 2007 BG41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381084 2007 BD43 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381085 2007 BJ48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
381086 2007 BT54 24/01/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
381087 2007 BO56 24/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
381088 2007 BY56 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381089 2007 BD57 24/01/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
381090 2007 BP65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381091 2007 BB70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381092 2007 BL77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381093 2007 BB79 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
381094 2007 BN79 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
381095 2007 CT3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
381096 2007 CS6 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381097 2007 CP17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381098 2007 CB22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381099 2007 CD23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381100 2007 CS25 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL