Danh sách tiểu hành tinh/381801–381900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381801 2009 UN68 19/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
381802 2009 US97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
381803 2009 UM108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381804 2009 UG115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381805 2009 UH115 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
381806 2009 UP115 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
381807 2009 UD118 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
381808 2009 UT118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
381809 2009 UC135 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
381810 2009 UH147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381811 2009 UE155 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381812 2009 VQ2 31/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
381813 2009 VC23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381814 2009 VJ25 10/11/2009 Dauban F. Kugel 840 m MPC · JPL
381815 2009 VT45 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381816 2009 VG46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381817 2009 VE55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381818 2009 VV55 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
381819 2009 VM60 11/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
381820 2009 VT67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381821 2009 VE71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
381822 2009 VC76 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 920 m MPC · JPL
381823 2009 VZ80 23/07/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
381824 2009 VS83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381825 2009 VF85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
381826 2009 VX86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381827 2009 VD103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381828 2009 VP103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381829 2009 VQ103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
381830 2009 VM116 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381831 2009 VU116 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
381832 2009 WX20 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381833 2009 WL27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381834 2009 WO27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381835 2009 WO31 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381836 2009 WZ43 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381837 2009 WQ77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381838 2009 WG79 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
381839 2009 WT80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381840 2009 WE88 07/05/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381841 2009 WN94 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
381842 2009 WA100 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381843 2009 WQ122 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381844 2009 WV163 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381845 2009 WP169 22/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
381846 2009 WK184 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381847 2009 WU229 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381848 2009 WX236 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381849 2009 WD237 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381850 2009 WJ240 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381851 2009 WL247 27/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
381852 2009 WG249 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381853 2009 WK259 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381854 2009 WJ261 16/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
381855 2009 WD264 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381856 2009 XP16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381857 2009 XL17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381858 2009 XS19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381859 2009 XC23 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381860 2009 XS24 15/12/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381861 2009 XZ24 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
381862 2009 YW7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381863 2009 YQ21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381864 2009 YP22 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381865 2009 YW23 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
381866 2010 AF6 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381867 2010 AP8 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
381868 2010 AV8 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381869 2010 AC9 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381870 2010 AC10 06/01/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
381871 2010 AJ20 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381872 2010 AJ21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381873 2010 AP36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381874 2010 AS38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381875 2010 AK40 12/01/2010 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
381876 2010 AQ54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381877 2010 AB56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381878 2010 AD56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
381879 2010 AJ59 06/01/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381880 2010 AJ66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381881 2010 AQ67 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381882 2010 AR69 12/01/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381883 2010 AL72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381884 2010 AJ75 08/01/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381885 2010 AZ75 10/01/2010 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
381886 2010 AL80 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381887 2010 AU80 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381888 2010 AT105 12/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
381889 2010 AS107 12/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
381890 2010 AT107 12/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
381891 2010 AZ125 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
381892 2010 BR 16/01/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
381893 2010 BA1 04/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381894 2010 BV2 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381895 2010 BF4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
381896 2010 BT11 16/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
381897 2010 BW40 19/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
381898 2010 BM46 19/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
381899 2010 BB69 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
381900 2010 BU76 24/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL