Danh sách tiểu hành tinh/380801–380900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380801 2005 WA164 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380802 2005 WC166 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380803 2005 WK177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380804 2005 XC43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380805 2005 XF81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380806 2005 YW6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
380807 2005 YJ23 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
380808 2005 YN29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380809 2005 YG38 21/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
380810 2005 YL50 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
380811 2005 YS53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380812 2005 YS56 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380813 2005 YU60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380814 2005 YQ86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380815 2005 YW98 27/12/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
380816 2005 YZ99 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380817 2005 YM126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380818 2005 YV128 30/12/2005 Siding Spring SSS 270 m MPC · JPL
380819 2005 YV134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380820 2005 YB138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380821 2005 YQ143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380822 2005 YD168 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380823 2005 YT185 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380824 2005 YL207 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380825 2005 YC208 26/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
380826 2005 YP219 30/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
380827 2005 YE221 25/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
380828 2005 YV228 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380829 2005 YD238 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380830 2005 YE288 30/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
380831 2005 YY290 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380832 2006 AC 03/01/2006 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
380833 2006 AN21 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380834 2006 AO22 05/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
380835 2006 AE32 05/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
380836 2006 AL37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380837 2006 AY38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
380838 2006 AD56 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
380839 2006 AP57 08/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
380840 2006 AK67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380841 2006 AG68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
380842 2006 AA79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380843 2006 AY96 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
380844 2006 AG104 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380845 2006 BC3 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
380846 2006 BN7 22/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380847 2006 BX22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
380848 2006 BO25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
380849 2006 BW25 19/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
380850 2006 BW54 23/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
380851 2006 BQ75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380852 2006 BZ78 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380853 2006 BT101 23/01/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380854 2006 BN107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380855 2006 BZ120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380856 2006 BZ121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380857 2006 BG124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380858 2006 BY130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380859 2006 BN139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
380860 2006 BL140 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
380861 2006 BR150 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
380862 2006 BZ154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380863 2006 BJ158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380864 2006 BE182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380865 2006 BF217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
380866 2006 BP217 28/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
380867 2006 BV221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380868 2006 BC241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380869 2006 BF253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380870 2006 BZ274 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380871 2006 BD275 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
380872 2006 CK22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380873 2006 CW22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380874 2006 CS44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380875 2006 CU59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
380876 2006 CW65 04/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
380877 2006 DE 20/02/2006 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
380878 2006 DF9 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380879 2006 DJ10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380880 2006 DX17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380881 2006 DA19 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
380882 2006 DY19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380883 2006 DO22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380884 2006 DB39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
380885 2006 DD40 22/02/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380886 2006 DE41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
380887 2006 DZ41 24/02/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380888 2006 DS42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380889 2006 DV48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380890 2006 DT49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
380891 2006 DT54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380892 2006 DA68 24/02/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
380893 2006 DB89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
380894 2006 DE90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380895 2006 DT99 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380896 2006 DE111 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
380897 2006 DZ111 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
380898 2006 DX112 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
380899 2006 DS115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380900 2006 DB121 22/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL