Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/380701–380800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380701 2005 JK117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
380702 2005 JE133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380703 2005 JS141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
380704 2005 JR157 04/05/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
380705 2005 KT3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
380706 2005 KH6 17/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380707 2005 LE39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
380708 2005 LG53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
380709 2005 MK19 29/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380710 2005 MN32 28/06/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
380711 2005 NN43 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
380712 2005 NG49 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
380713 2005 NY67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
380714 2005 NF93 05/07/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
380715 2005 OC15 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
380716 2005 OS20 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
380717 2005 QD11 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 630 m MPC · JPL
380718 2005 QD20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
380719 2005 QY44 26/08/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
380720 2005 QL58 25/08/2005 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
380721 2005 QL131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
380722 2005 QY133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
380723 2005 QO139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380724 2005 QD141 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
380725 2005 QN158 26/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
380726 2005 QZ177 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380727 2005 QE183 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
380728 2005 RM13 01/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380729 2005 RX30 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
380730 2005 RH32 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380731 2005 RU47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
380732 2005 SB7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380733 2005 SY7 25/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
380734 2005 SW22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380735 2005 SP26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
380736 2005 SJ27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380737 2005 SD39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
380738 2005 SM49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380739 2005 SA72 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
380740 2005 SK87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380741 2005 SM89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380742 2005 SW97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380743 2005 SR102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380744 2005 SU110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
380745 2005 SW114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
380746 2005 SF116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380747 2005 SV123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
380748 2005 SH139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380749 2005 SE143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380750 2005 SA144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380751 2005 SF145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
380752 2005 SO159 26/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
380753 2005 SC160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
380754 2005 SS190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
380755 2005 SG200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380756 2005 SU253 22/09/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
380757 2005 ST261 22/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380758 2005 SG268 30/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
380759 2005 TL5 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
380760 2005 TK43 05/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380761 2005 TN63 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380762 2005 TW71 03/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
380763 2005 TQ87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
380764 2005 TM116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380765 2005 TM127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380766 2005 TZ138 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380767 2005 TA153 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
380768 2005 TW188 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
380769 2005 UZ65 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380770 2005 US90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380771 2005 UW209 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
380772 2005 UZ215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380773 2005 UF223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
380774 2005 UX242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380775 2005 UW315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380776 2005 UW328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
380777 2005 UZ349 27/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
380778 2005 UO353 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
380779 2005 UF403 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
380780 2005 UT510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380781 2005 UN513 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
380782 2005 UT513 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380783 2005 UD521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
380784 2005 UO531 29/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
380785 2005 VW5 06/11/2005 Eskridge G. Hug 650 m MPC · JPL
380786 2005 VF88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
380787 2005 VH119 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
380788 2005 VD135 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
380789 2005 WT4 20/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
380790 2005 WJ17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380791 2005 WV38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380792 2005 WG44 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380793 2005 WQ45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
380794 2005 WV47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
380795 2005 WK60 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380796 2005 WF101 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
380797 2005 WU133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
380798 2005 WF142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380799 2005 WE146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380800 2005 WH153 29/11/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL