Danh sách tiểu hành tinh/381601–381700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381601 2008 VA66 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381602 2008 VH66 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
381603 2008 VT68 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381604 2008 VF77 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381605 2008 WT5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381606 2008 WF12 18/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
381607 2008 WX18 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381608 2008 WL48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381609 2008 WP69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381610 2008 WF71 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381611 2008 WM74 07/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
381612 2008 WF77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381613 2008 WJ80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
381614 2008 WY80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
381615 2008 WZ82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381616 2008 WH86 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381617 2008 WM103 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381618 2008 WJ120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
381619 2008 WE130 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381620 2008 WB136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381621 2008 WJ140 17/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
381622 2008 XJ2 02/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
381623 2008 XN24 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381624 2008 XV49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
381625 2008 XR50 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
381626 2008 YB 17/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,1 km MPC · JPL
381627 2008 YG6 22/12/2008 Dauban F. Kugel 4,5 km MPC · JPL
381628 2008 YS16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381629 2008 YS21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
381630 2008 YJ24 23/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,4 km MPC · JPL
381631 2008 YR25 21/12/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
381632 2008 YQ29 21/12/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
381633 2008 YA39 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381634 2008 YL45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381635 2008 YM47 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381636 2008 YQ63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
381637 2008 YC76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381638 2008 YP85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
381639 2008 YS96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381640 2008 YK104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381641 2008 YJ113 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381642 2008 YQ123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381643 2008 YR134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381644 2008 YD139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381645 2008 YA140 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381646 2008 YR143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381647 2008 YX152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381648 2008 YL162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381649 2008 YR168 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381650 2008 YH169 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
381651 2008 YP170 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
381652 2009 AA17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
381653 2009 AL19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
381654 2009 AE35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381655 2009 AF36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
381656 2009 AG49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
381657 2009 AA50 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
381658 2009 AF50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381659 2009 BS2 19/01/2009 Mayhill A. Lowe 4,3 km MPC · JPL
381660 2009 BV5 16/01/2009 Lulin LUSS 4,6 km MPC · JPL
381661 2009 BG6 17/01/2009 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
381662 2009 BJ9 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
381663 2009 BC12 21/01/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
381664 2009 BR17 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381665 2009 BV19 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
381666 2009 BR21 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
381667 2009 BT28 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
381668 2009 BC33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
381669 2009 BE45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381670 2009 BE48 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381671 2009 BJ48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
381672 2009 BA55 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
381673 2009 BB70 25/01/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
381674 2009 BE79 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
381675 2009 BX79 30/01/2009 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
381676 2009 BE80 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381677 2009 BJ81 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
381678 2009 BD91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381679 2009 BH92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381680 2009 BR95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381681 2009 BF112 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381682 2009 BL142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
381683 2009 BT159 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381684 2009 BV181 29/01/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381685 2009 BS183 09/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
381686 2009 BF187 26/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
381687 2009 CY 02/02/2009 Sierra Stars F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
381688 2009 CG1 02/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
381689 2009 CK14 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
381690 2009 CN32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381691 2009 CF34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381692 2009 CP39 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381693 2009 CH50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
381694 2009 CS50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
381695 2009 CQ55 14/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381696 2009 CO60 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381697 2009 DT6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
381698 2009 DD74 26/02/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
381699 2009 DY127 20/02/2009 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
381700 2009 EW12 03/03/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL