Danh sách tiểu hành tinh/381301–381400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381301 2007 UQ53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381302 2007 UX86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381303 2007 UU106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
381304 2007 VZ3 02/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
381305 2007 VT17 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381306 2007 VX30 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381307 2007 VB38 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381308 2007 VV43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
381309 2007 VH56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381310 2007 VJ90 04/11/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
381311 2007 VG93 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
381312 2007 VW103 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381313 2007 VO118 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381314 2007 VP141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381315 2007 VH169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381316 2007 VU177 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381317 2007 VE204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
381318 2007 VX213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381319 2007 VM223 07/11/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
381320 2007 VQ226 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381321 2007 VU228 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381322 2007 VA251 09/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
381323 Fanjinshi 2007 VV252 09/10/2007 XuYi PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
381324 2007 VM265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381325 2007 VT270 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
381326 2007 VN276 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381327 2007 VQ279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
381328 2007 VW287 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
381329 2007 VC303 03/11/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
381330 2007 VO323 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381331 2007 VS327 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
381332 2007 WN63 21/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381333 2007 XK13 04/12/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
381334 2007 XN56 03/12/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
381335 2007 YE33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381336 2008 AN61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381337 2008 AJ106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381338 2008 BP30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381339 2008 BQ46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381340 2008 BZ47 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
381341 2008 CU13 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381342 2008 CH17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381343 2008 CG25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
381344 2008 CM49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381345 2008 CW69 08/02/2008 Dauban F. Kugel 730 m MPC · JPL
381346 2008 CY102 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
381347 2008 CH122 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381348 2008 CC133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
381349 2008 CK133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
381350 2008 CV159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381351 2008 CE175 06/02/2008 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
381352 2008 CR192 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381353 2008 CY211 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381354 2008 CC215 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
381355 2008 DU15 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381356 2008 DS19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381357 2008 DP31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381358 2008 DA58 28/02/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
381359 2008 DP58 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381360 2008 DV78 28/02/2008 Lulin LUSS 1,0 km MPC · JPL
381361 2008 DH88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
381362 2008 EP15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
381363 2008 EZ21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381364 2008 EB24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
381365 2008 EA38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381366 2008 EK71 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
381367 2008 EM79 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
381368 2008 EZ88 08/03/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
381369 2008 EQ111 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
381370 2008 EY116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381371 2008 EF146 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
381372 2008 EZ157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
381373 2008 FK23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381374 2008 FO33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
381375 2008 FE39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381376 2008 FG40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381377 2008 FE55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381378 2008 FC72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381379 2008 FH101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
381380 2008 FA109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
381381 2008 FB119 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381382 2008 FM124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381383 2008 FO131 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
381384 2008 FH135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
381385 2008 GZ1 05/04/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
381386 2008 GK28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381387 2008 GW31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
381388 2008 GR32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
381389 2008 GD34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
381390 2008 GP40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381391 2008 GW40 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381392 2008 GN42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381393 2008 GQ54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381394 2008 GQ62 05/04/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
381395 2008 GC64 05/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
381396 2008 GN68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381397 2008 GH78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381398 2008 GM95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381399 2008 GK98 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381400 2008 GR105 11/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL