Danh sách tiểu hành tinh/381201–381300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381201 2007 RF57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381202 2007 RL58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381203 2007 RF70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381204 2007 RR70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381205 2007 RK94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381206 2007 RD102 11/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
381207 2007 RF110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381208 2007 RT125 12/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
381209 2007 RG130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381210 2007 RN149 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
381211 2007 RO160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381212 2007 RM167 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381213 2007 RV173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381214 2007 RM193 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381215 2007 RW198 13/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
381216 2007 RR206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381217 2007 RM211 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
381218 2007 RZ212 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381219 2007 RL222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381220 2007 RN232 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381221 2007 RD247 12/09/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
381222 2007 RR268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381223 2007 RX271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381224 2007 RZ278 05/09/2007 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
381225 2007 RO291 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381226 2007 RV293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381227 2007 RX294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
381228 2007 RY310 14/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
381229 2007 SM3 16/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
381230 2007 SJ15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381231 2007 ST23 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381232 2007 TD6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,9 km MPC · JPL
381233 2007 TM10 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
381234 2007 TT11 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
381235 2007 TJ14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 4,2 km MPC · JPL
381236 2007 TC33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381237 2007 TJ37 04/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
381238 2007 TK42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381239 2007 TJ43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381240 2007 TR43 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381241 2007 TE44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
381242 2007 TP56 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381243 2007 TD63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381244 2007 TQ65 09/10/2007 Needville Needville Obs. 2,9 km MPC · JPL
381245 2007 TA69 07/10/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 3,0 km MPC · JPL
381246 2007 TU76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381247 2007 TZ76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381248 2007 TF94 12/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381249 2007 TD105 13/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,0 km MPC · JPL
381250 2007 TR106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381251 2007 TG120 09/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
381252 2007 TK124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
381253 2007 TX125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381254 2007 TU129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
381255 2007 TQ138 09/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
381256 2007 TN153 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
381257 2007 TF156 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
381258 2007 TR159 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
381259 2007 TL162 11/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381260 Ouellette 2007 TD166 11/10/2007 Mauna Kea D. D. Balam 2,6 km MPC · JPL
381261 2007 TK176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
381262 2007 TX178 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
381263 2007 TZ178 07/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
381264 2007 TY189 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381265 2007 TK194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
381266 2007 TK203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381267 2007 TS204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
381268 2007 TL213 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
381269 2007 TS226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
381270 2007 TO228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381271 2007 TK231 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381272 2007 TD236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381273 2007 TX245 09/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381274 2007 TO257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381275 2007 TH282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381276 2007 TL287 11/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
381277 2007 TP290 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
381278 2007 TJ304 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381279 2007 TR317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381280 2007 TM328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381281 2007 TS337 13/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
381282 2007 TU355 11/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381283 2007 TL380 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381284 2007 TW399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381285 2007 TO414 15/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
381286 2007 TS420 10/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
381287 2007 TO422 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
381288 2007 TR423 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
381289 2007 TV427 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
381290 2007 TS441 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381291 2007 TZ441 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
381292 2007 TL448 08/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
381293 2007 TM450 12/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381294 2007 UL1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
381295 2007 UY17 16/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
381296 2007 UO25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
381297 2007 UE33 16/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
381298 2007 UL33 16/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381299 2007 UG39 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
381300 2007 UK46 20/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL