Danh sách tiểu hành tinh/380301–380400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380301 2002 CV254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
380302 2002 CT269 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380303 2002 CO288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380304 2002 CJ290 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380305 2002 DL6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
380306 2002 EM18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380307 2002 EL23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
380308 2002 ED93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380309 2002 ED104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
380310 2002 ET106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
380311 2002 EO121 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
380312 2002 FZ25 19/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
380313 2002 GQ26 11/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380314 2002 GU40 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
380315 2002 GA74 09/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
380316 2002 GW78 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 1,0 km MPC · JPL
380317 2002 GA81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380318 2002 GW128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380319 2002 GU172 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380320 2002 GF178 12/04/2002 Palomar M. Meyer 1,2 km MPC · JPL
380321 2002 HF8 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch AMO 780 m MPC · JPL
380322 2002 HR11 22/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380323 2002 JN6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380324 2002 JV6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380325 2002 JT41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380326 2002 JC125 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
380327 2002 LO5 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380328 2002 NK58 09/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
380329 2002 OR8 19/07/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
380330 2002 OF12 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
380331 2002 OA17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380332 2002 ON30 18/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
380333 2002 PX23 06/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
380334 2002 PZ87 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
380335 2002 PB113 12/08/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
380336 2002 PN141 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380337 2002 PY184 11/08/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
380338 2002 PT190 15/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
380339 2002 PT201 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
380340 2002 QG65 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
380341 2002 QN81 30/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
380342 2002 QN96 18/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
380343 2002 QO102 28/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
380344 2002 QY104 26/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
380345 2002 QK112 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
380346 2002 QH117 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
380347 2002 QZ137 17/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
380348 2002 RB43 05/09/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
380349 2002 RH151 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380350 2002 RP193 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
380351 2002 RD217 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
380352 2002 RS227 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
380353 2002 RJ247 01/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
380354 2002 RG256 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380355 2002 RH282 04/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
380356 2002 SE13 27/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
380357 2002 TD17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380358 2002 TB24 02/10/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
380359 2002 TN30 02/10/2002 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
380360 2002 TN62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
380361 2002 TV85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
380362 2002 TD106 04/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
380363 2002 TJ118 03/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
380364 2002 TG125 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380365 2002 TB134 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380366 2002 TR161 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
380367 2002 TY185 04/10/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
380368 2002 TJ188 04/10/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
380369 2002 TJ209 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380370 2002 TF216 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
380371 2002 TM217 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380372 2002 TZ222 07/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380373 2002 TS225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
380374 2002 TE310 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
380375 2002 TQ333 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
380376 2002 TW346 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
380377 2002 TM348 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
380378 2002 UC13 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
380379 2002 UN62 30/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
380380 2002 UP73 31/10/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
380381 2002 VZ9 01/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
380382 2002 VS20 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
380383 2002 VA24 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380384 2002 VE64 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
380385 2002 VU68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
380386 2002 VO74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
380387 2002 VK123 13/11/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
380388 2002 VX138 13/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
380389 2002 WB26 16/11/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
380390 2002 WJ30 24/11/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
380391 2002 XC24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380392 2002 XS49 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380393 2002 XL63 11/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
380394 2002 XM76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380395 2002 XK78 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
380396 2002 XB89 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
380397 2002 XE89 15/12/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,4 km MPC · JPL
380398 2002 XL93 05/12/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
380399 2002 XZ115 05/12/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
380400 2002 XV118 03/12/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL