Danh sách tiểu hành tinh/381401–381500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381401 2008 GL112 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
381402 2008 GQ119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381403 2008 GN124 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
381404 2008 GO145 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381405 2008 HJ14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
381406 2008 HQ32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
381407 2008 HJ35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381408 2008 HU40 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381409 2008 HM47 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
381410 2008 HV56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381411 2008 JE7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381412 2008 JE12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
381413 2008 JM32 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381414 2008 JK37 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381415 2008 KY7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
381416 2008 KX8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381417 2008 KJ11 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
381418 2008 KQ29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381419 2008 KE43 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
381420 2008 LS2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
381421 2008 LZ10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
381422 2008 LN13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
381423 2008 MY1 04/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381424 2008 MC5 29/06/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
381425 2008 NB3 10/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
381426 2008 OM10 30/07/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381427 2008 OD13 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
381428 2008 OJ22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381429 2008 OT23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381430 2008 OU23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381431 2008 PW9 05/08/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,9 km MPC · JPL
381432 2008 PJ14 10/08/2008 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
381433 2008 PJ18 10/08/2008 Vicques M. Ory 3,2 km MPC · JPL
381434 2008 PM19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381435 2008 QG4 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381436 2008 QA5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381437 2008 QN9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
381438 2008 QR9 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
381439 2008 QS9 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
381440 2008 QP10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
381441 2008 QP16 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
381442 2008 QH30 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
381443 2008 QJ31 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
381444 2008 QV32 30/08/2008 Uccle T. Pauwels, E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
381445 2008 QN33 30/08/2008 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
381446 2008 QL44 24/08/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
381447 2008 RH13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381448 2008 RK16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381449 2008 RY18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381450 2008 RV19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381451 2008 RA23 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381452 2008 RE25 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381453 2008 RO26 08/09/2008 Taunus R. Kling, U. Zimmer 2,1 km MPC · JPL
381454 2008 RN35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381455 2008 RA42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381456 2008 RB44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381457 2008 RM53 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381458 Moiseenko 2008 RG78 02/09/2008 Zelenchukskaya Zelenchukskaya Stn. 2,1 km MPC · JPL
381459 2008 RE85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381460 2008 RJ86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381461 2008 RO94 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381462 2008 RC104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
381463 2008 RH114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381464 2008 RC115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
381465 2008 RS115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
381466 2008 RA118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381467 2008 RX119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381468 2008 RQ120 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381469 2008 RE129 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381470 2008 RS130 08/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
381471 2008 RN137 05/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
381472 2008 RQ137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381473 2008 RV141 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
381474 2008 SQ5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
381475 2008 SM6 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
381476 2008 SA20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381477 2008 SK32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381478 2008 SR32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381479 2008 SW39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381480 2008 SV42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381481 2008 SZ59 20/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381482 2008 SL64 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381483 2008 SW67 21/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
381484 2008 SA69 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381485 2008 SM70 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381486 2008 SE71 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
381487 2008 SR79 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381488 2008 SO82 25/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
381489 2008 SR84 28/09/2008 Prairie Grass J. Mahony 1,9 km MPC · JPL
381490 2008 SN86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381491 2008 SA88 20/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
381492 2008 SV90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381493 2008 SS99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381494 2008 SK102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381495 2008 SG103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
381496 2008 SP109 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381497 2008 SK116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381498 2008 SU116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381499 2008 SJ118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381500 2008 SF123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL