Danh sách tiểu hành tinh/381101–381200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381101 2007 CX34 06/02/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
381102 2007 CA44 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381103 2007 CQ52 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
381104 2007 CU56 15/02/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
381105 2007 CN65 10/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
381106 2007 CH79 15/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
381107 2007 DR5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381108 2007 DQ6 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381109 2007 DP8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381110 2007 DE12 16/02/2007 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
381111 2007 DH14 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
381112 2007 DE18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381113 2007 DU22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381114 2007 DM24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381115 2007 DJ28 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
381116 2007 DQ29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
381117 2007 DA40 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
381118 2007 DL42 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
381119 2007 DJ49 22/02/2007 Gaisberg R. Gierlinger 940 m MPC · JPL
381120 2007 DY54 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
381121 2007 DP60 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
381122 2007 DL67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
381123 2007 DJ84 25/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
381124 2007 DE91 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381125 2007 DK106 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381126 2007 DZ108 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
381127 2007 DQ111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
381128 2007 EV13 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
381129 2007 EL18 09/03/2007 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
381130 2007 EN23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381131 2007 EH32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381132 2007 EG34 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381133 2007 ER48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381134 2007 EW72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381135 2007 ED99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381136 2007 EW118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
381137 2007 EO128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
381138 2007 EH144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381139 2007 EL151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
381140 2007 EB187 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381141 2007 EJ191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381142 2007 EL195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381143 2007 EO198 14/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
381144 2007 EU219 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
381145 2007 FX5 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
381146 2007 FD33 20/03/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
381147 2007 GX1 10/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
381148 2007 GZ1 08/04/2007 Gaisberg R. Gierlinger 12 km MPC · JPL
381149 2007 GN5 14/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
381150 2007 GU11 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381151 2007 GZ11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
381152 2007 GC21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
381153 2007 GR21 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381154 2007 GK23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381155 2007 GN24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381156 2007 GW30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
381157 2007 GE39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381158 2007 GP40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
381159 2007 GQ56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381160 2007 GH71 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
381161 2007 GP73 15/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
381162 2007 HQ18 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
381163 2007 HF40 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381164 2007 HN50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381165 2007 HH65 15/04/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
381166 2007 HY72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381167 2007 HV76 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381168 2007 HC88 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
381169 2007 HM90 23/04/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
381170 2007 HH95 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381171 2007 HY97 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381172 2007 JW 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381173 2007 JU4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381174 2007 JT6 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381175 2007 JX9 10/05/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,6 km MPC · JPL
381176 2007 JG14 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381177 2007 JG20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
381178 2007 JM28 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
381179 2007 JU30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381180 2007 LF13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381181 2007 LV19 15/06/2007 Siding Spring SSS 600 m MPC · JPL
381182 2007 LX20 11/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381183 2007 LN21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381184 2007 LR21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381185 2007 LQ28 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381186 2007 MP13 22/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
381187 2007 NN6 10/07/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
381188 2007 OK6 20/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 760 m MPC · JPL
381189 2007 OD11 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
381190 2007 PO24 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
381191 2007 PN46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381192 2007 PX49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381193 2007 QP15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381194 2007 RQ9 05/06/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
381195 2007 RH13 22/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
381196 2007 RM26 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381197 2007 RS31 12/06/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
381198 2007 RG35 07/09/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
381199 2007 RT45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381200 2007 RD49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL