Danh sách tiểu hành tinh/380101–380200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380101 2013 TP11 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
380102 2013 TX11 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
380103 2013 TD14 19/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
380104 2013 TV18 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380105 2013 TS23 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380106 2013 TB25 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380107 2013 TD30 02/05/1997 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
380108 2013 TR30 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
380109 2013 TS32 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
380110 2013 TF36 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380111 2013 TO43 19/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380112 2013 TR46 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380113 2013 TH51 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380114 2013 TN65 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
380115 1994 UJ8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380116 1995 OH5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380117 1995 SJ40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380118 1995 UJ12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380119 1995 VS17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380120 1995 YQ4 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380121 1996 AH12 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
380122 1996 AZ15 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380123 1996 RL7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380124 1996 RW10 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380125 1996 UC1 18/10/1996 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
380126 1996 XU4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380127 1997 WW9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380128 1997 WB21 26/11/1997 Haleakala NEAT 340 m MPC · JPL
380129 1998 HB7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380130 1998 RS53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380131 1998 SZ77 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
380132 1998 TL3 14/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380133 1998 UX24 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
380134 1999 JX11 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380135 1999 RL7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
380136 1999 RQ58 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
380137 1999 RK207 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380138 1999 TO30 04/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
380139 1999 TS78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380140 1999 TH119 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
380141 1999 TO239 04/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
380142 1999 TT321 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
380143 1999 UH3 19/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
380144 1999 UX9 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380145 1999 UH31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380146 1999 UD48 30/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
380147 1999 UR60 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380148 1999 VD18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380149 1999 VK79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
380150 1999 VG125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380151 1999 VN202 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380152 1999 YO4 28/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380153 2000 AV39 03/01/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
380154 2000 AO49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380155 2000 AO146 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380156 2000 BX20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380157 2000 BW21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380158 2000 EJ51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380159 2000 HR49 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380160 2000 JO78 10/05/2000 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
380161 2000 LD16 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380162 2000 PB9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 3,4 km MPC · JPL
380163 2000 QG59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380164 2000 QF73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380165 2000 QK82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380166 2000 QM115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380167 2000 QF137 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380168 2000 QQ168 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380169 2000 QD195 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380170 2000 QJ210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380171 2000 RK20 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380172 2000 RF96 04/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
380173 2000 SB11 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
380174 2000 SW17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380175 2000 SY29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380176 2000 SC30 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
380177 2000 SO51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380178 2000 SO91 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380179 2000 SL114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380180 2000 SQ138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380181 2000 SJ149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380182 2000 SN157 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380183 2000 SH284 23/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
380184 2000 SE291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380185 2000 SD295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380186 2000 ST311 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380187 2000 WH2 16/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380188 2000 WC67 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380189 2000 WA70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380190 2000 WL80 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380191 2000 WK93 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380192 2000 WM134 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
380193 2000 WC172 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380194 2000 WJ172 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380195 2000 XE16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380196 2000 XH20 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
380197 2000 YD27 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
380198 2000 YZ27 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
380199 2000 YQ29 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380200 2000 YL56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL