Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/380001–380100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380001 2013 EM32 17/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
380002 2013 EV96 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380003 2013 GD45 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380004 2013 GS95 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380005 2013 GG103 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380006 2013 GZ109 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
380007 2013 JE44 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380008 2013 NT6 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380009 2013 OS6 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380010 2013 OG8 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
380011 2013 PH2 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
380012 2013 PN11 24/09/1960 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
380013 2013 PX28 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380014 2013 PS36 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380015 2013 PA49 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
380016 2013 PX60 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
380017 2013 PP69 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
380018 2013 PB70 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
380019 2013 PY73 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
380020 2013 PL74 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
380021 2013 QD2 10/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380022 2013 QH3 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
380023 2013 QL16 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380024 2013 QN18 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
380025 2013 QQ21 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
380026 2013 QT26 20/10/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
380027 2013 QF33 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
380028 2013 QZ42 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380029 2013 QE50 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
380030 2013 QR57 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
380031 2013 QK62 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380032 2013 QD69 22/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
380033 2013 QX94 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
380034 2013 RE2 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380035 2013 RG14 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380036 2013 RF25 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
380037 2013 RW25 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380038 2013 RF26 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
380039 2013 RE27 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
380040 2013 RC35 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380041 2013 RH35 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
380042 2013 RL36 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
380043 2013 RK37 18/03/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
380044 2013 RD39 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380045 2013 RH47 28/08/2006 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
380046 2013 RH58 24/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380047 2013 RU60 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
380048 2013 RN68 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380049 2013 RQ68 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380050 2013 RM69 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
380051 2013 RC72 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
380052 2013 RR72 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380053 2013 RU72 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
380054 2013 RN73 25/03/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
380055 2013 RV74 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
380056 2013 RW74 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
380057 2013 RF81 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380058 2013 RB82 24/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
380059 2013 RU83 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
380060 2013 RG92 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380061 2013 RE94 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
380062 2013 SC10 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
380063 2013 SO15 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380064 2013 SS18 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380065 2013 SE22 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380066 2013 SQ22 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380067 2013 ST25 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380068 2013 SK26 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
380069 2013 SK27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380070 2013 SG28 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
380071 2013 ST29 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380072 2013 SV29 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
380073 2013 SK30 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
380074 2013 SN31 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380075 2013 SR31 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380076 2013 SF33 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380077 2013 SR36 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380078 2013 SL37 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380079 2013 SY39 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380080 2013 SH40 28/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380081 2013 SQ40 31/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
380082 2013 SS40 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380083 2013 SA44 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
380084 2013 SK48 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380085 2013 SA51 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380086 2013 SE51 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380087 2013 SJ51 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380088 2013 SU51 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
380089 2013 SG52 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
380090 2013 SW54 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
380091 2013 SH57 11/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
380092 2013 SG59 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380093 2013 TS 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380094 2013 TB1 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
380095 2013 TK3 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380096 2013 TR6 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
380097 2013 TW6 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
380098 2013 TW7 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
380099 2013 TT8 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
380100 2013 TP10 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL