Danh sách tiểu hành tinh/380901–381000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380901 2006 DX126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380902 2006 DM133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380903 2006 DN145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
380904 2006 DF156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380905 2006 DT173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380906 2006 DB179 27/02/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
380907 2006 DC188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380908 2006 DO193 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
380909 2006 DO195 20/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
380910 2006 DO213 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380911 2006 DA217 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380912 2006 EY7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380913 2006 ED25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
380914 2006 EE30 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
380915 2006 EW40 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
380916 2006 EL73 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380917 2006 EU73 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
380918 2006 FM20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
380919 2006 FF27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
380920 2006 FO51 29/03/2006 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
380921 2006 GP2 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380922 2006 GG7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380923 2006 GL20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380924 2006 GT35 07/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
380925 2006 GO43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380926 2006 HA 17/04/2006 Mayhill A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
380927 2006 HA2 18/04/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380928 2006 HJ3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380929 2006 HU30 25/04/2006 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
380930 2006 HA31 20/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
380931 2006 HE61 22/04/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
380932 2006 HQ73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380933 2006 HD74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380934 2006 HX75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380935 2006 HM82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380936 2006 HY87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380937 2006 JR9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380938 2006 JZ31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380939 2006 JV36 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380940 2006 JX43 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380941 2006 JR46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
380942 2006 KP2 18/05/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
380943 2006 KG12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
380944 2006 KD16 20/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
380945 2006 KS22 20/05/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
380946 2006 KX26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380947 2006 KL33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380948 2006 KR41 19/05/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
380949 2006 KL57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380950 2006 KB67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
380951 2006 KQ83 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380952 2006 KV96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380953 2006 KQ123 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
380954 2006 KR124 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
380955 2006 MS11 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
380956 2006 PW9 13/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
380957 2006 PD11 13/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
380958 2006 QD11 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380959 2006 QF22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
380960 2006 QW31 21/07/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
380961 2006 QX35 17/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
380962 2006 QW42 17/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
380963 2006 QV59 19/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
380964 2006 QQ75 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
380965 2006 QS117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
380966 2006 QZ141 18/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
380967 2006 QT161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380968 2006 RQ39 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
380969 2006 RW62 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
380970 2006 RF70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
380971 2006 RG72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380972 2006 RK93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380973 2006 SC20 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380974 2006 SC24 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
380975 2006 SA29 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
380976 2006 SW33 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
380977 2006 SD46 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
380978 2006 SY49 20/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
380979 2006 SG56 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
380980 2006 SN110 20/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
380981 2006 SU131 26/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
380982 2006 SU133 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380983 2006 SE136 20/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
380984 2006 SR160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380985 2006 SN209 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
380986 2006 SO222 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
380987 2006 SS285 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
380988 2006 SY320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380989 2006 SZ321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
380990 2006 SO325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380991 2006 SO327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
380992 2006 SJ332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
380993 2006 SZ365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
380994 2006 SJ400 19/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
380995 2006 TT19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
380996 2006 TK20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380997 2006 TG42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380998 2006 TO42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
380999 2006 TE43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381000 2006 TV57 15/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also