Danh sách tiểu hành tinh/380601–380700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380601 2004 SD54 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
380602 2004 TE14 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380603 2004 TO47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380604 2004 TN56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380605 2004 TO62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380606 2004 TC68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
380607 Sharma 2004 TV69 05/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,0 km MPC · JPL
380608 2004 TA70 05/10/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
380609 2004 TP75 06/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380610 2004 TE96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380611 2004 TD102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380612 2004 TK123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
380613 2004 TE126 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380614 2004 TJ139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
380615 2004 TQ161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380616 2004 TW204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380617 2004 TT220 06/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
380618 2004 TS228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380619 2004 TX249 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380620 2004 TS274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
380621 2004 TU278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380622 2004 TW287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380623 2004 TM294 10/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
380624 2004 TU298 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380625 2004 TQ302 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
380626 2004 TZ336 11/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
380627 2004 TM349 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
380628 2004 TO349 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380629 2004 TO356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
380630 2004 UM1 22/10/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,5 km MPC · JPL
380631 2004 VT19 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380632 2004 VH22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380633 2004 VP81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380634 2004 VD112 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
380635 2004 XR9 02/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
380636 2004 XN14 10/12/2004 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
380637 2004 XK22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380638 2004 XK23 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380639 2004 XN42 02/12/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
380640 2004 XU56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380641 2004 XN107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380642 2004 XD121 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
380643 2004 XS124 11/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
380644 2004 XG125 11/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
380645 2004 XA138 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380646 2004 XL140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380647 2004 XC163 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380648 2004 XH192 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380649 2004 YU4 17/12/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
380650 2004 YM27 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380651 2004 YS27 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380652 2005 AL6 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380653 2005 AR38 13/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
380654 2005 BV28 31/01/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
380655 2005 CZ2 01/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
380656 2005 CQ52 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380657 2005 DN1 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,7 km MPC · JPL
380658 2005 EM12 02/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
380659 2005 EL19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380660 2005 EV54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380661 2005 EF137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
380662 2005 EM152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380663 2005 EF187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
380664 2005 EE217 09/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
380665 2005 EF224 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
380666 2005 EV248 12/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380667 2005 EV257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
380668 2005 EA279 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
380669 2005 EV281 10/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
380670 2005 EO282 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
380671 2005 GZ19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
380672 2005 GL23 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
380673 2005 GN25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
380674 2005 GF39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
380675 2005 GH45 05/04/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
380676 2005 GN51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
380677 2005 GX52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
380678 2005 GO76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
380679 2005 GS79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
380680 2005 GK80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
380681 2005 GN95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
380682 2005 GK98 07/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
380683 2005 GY103 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
380684 2005 GZ106 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380685 2005 GE109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
380686 2005 GR111 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
380687 2005 JG5 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
380688 2005 JA13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,1 km MPC · JPL
380689 2005 JB17 04/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
380690 2005 JW24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380691 2005 JW27 03/05/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
380692 2005 JJ32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
380693 2005 JY35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380694 2005 JU59 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380695 2005 JP60 08/05/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
380696 2005 JB82 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
380697 2005 JV83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380698 2005 JK85 08/05/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
380699 2005 JE88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380700 2005 JM111 09/05/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL