Danh sách tiểu hành tinh/380401–380500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380401 2002 XQ119 07/12/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
380402 2002 XB120 03/12/2002 Haleakala NEAT 760 m MPC · JPL
380403 2002 YD7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
380404 2002 YM7 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
380405 2002 YZ17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380406 2002 YG19 31/12/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
380407 2003 AL9 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380408 2003 AU22 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
380409 2003 AA34 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380410 2003 AD54 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
380411 2003 AM56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380412 2003 AW71 11/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
380413 2003 AS76 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380414 2003 AK91 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
380415 2003 AL92 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
380416 2003 BT4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,6 km MPC · JPL
380417 2003 BN6 24/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
380418 2003 BN7 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
380419 2003 BZ55 28/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
380420 2003 BE68 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
380421 2003 DE14 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
380422 2003 EQ4 07/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
380423 2003 FM38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380424 2003 FO75 27/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
380425 2003 FQ76 27/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
380426 2003 HY2 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380427 2003 HB44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
380428 2003 JQ5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380429 2003 PX11 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380430 2003 QX44 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380431 2003 QC57 23/08/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
380432 2003 QP79 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 750 m MPC · JPL
380433 2003 QK97 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380434 2003 QV114 20/08/2003 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
380435 2003 SZ86 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
380436 2003 SR87 17/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
380437 2003 SP107 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 640 m MPC · JPL
380438 2003 SY210 23/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
380439 2003 SG228 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380440 2003 ST236 26/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
380441 2003 SG257 01/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
380442 2003 SY259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380443 2003 SK265 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
380444 2003 SF281 18/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
380445 2003 SH283 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380446 2003 SN287 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380447 2003 SO312 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
380448 2003 SA330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
380449 2003 SF332 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380450 2003 SM333 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
380451 2003 SQ350 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380452 2003 SP370 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
380453 2003 TX18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
380454 2003 TC35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380455 2003 UL3 16/10/2003 Palomar NEAT APO 930 m MPC · JPL
380456 2003 UZ21 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,1 km MPC · JPL
380457 2003 UO49 16/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380458 2003 UQ56 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380459 2003 UU155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380460 2003 UQ171 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380461 2003 UD176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
380462 2003 UJ252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
380463 2003 UZ271 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380464 2003 UB295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380465 2003 UM314 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380466 2003 UV315 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380467 2003 UG322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380468 2003 UG326 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
380469 2003 UK343 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
380470 2003 UT367 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380471 2003 UG408 23/10/2003 Apache Point SDSS 510 m MPC · JPL
380472 2003 WR24 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380473 2003 WB90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380474 2003 WX92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
380475 2003 WC101 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
380476 2003 YO1 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
380477 2003 YR64 19/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
380478 2003 YU86 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380479 2003 YP131 28/12/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
380480 Glennhawley 2003 YW176 16/12/2003 Mauna Kea D. D. Balam 1,8 km MPC · JPL
380481 2003 YF181 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
380482 2004 AG4 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380483 2004 AV6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
380484 2004 AS23 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380485 2004 BS29 18/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
380486 2004 BB50 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380487 2004 BC75 21/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
380488 2004 BX98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
380489 2004 BS99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380490 2004 BV140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
380491 2004 CM14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380492 2004 CK21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
380493 2004 CY22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
380494 2004 CX49 11/02/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
380495 2004 CL89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
380496 2004 CV110 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380497 2004 CB119 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380498 2004 DT 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380499 2004 DC34 18/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380500 2004 DQ44 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL