Danh sách tiểu hành tinh/380501–380600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380501 2004 DZ57 23/02/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
380502 2004 DZ69 04/01/2004 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL
380503 2004 EY2 09/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
380504 2004 EP21 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380505 2004 EW44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380506 2004 EM65 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
380507 2004 EL82 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
380508 2004 EU111 15/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380509 2004 FY5 30/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380510 2004 FF8 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380511 2004 FO9 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
380512 2004 FX44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380513 2004 FL47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380514 2004 FF71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
380515 2004 FQ93 22/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
380516 2004 FX95 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380517 2004 FR103 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
380518 2004 FC122 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380519 2004 FW124 27/03/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
380520 2004 FV125 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380521 2004 FX160 18/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
380522 2004 GK 10/04/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
380523 2004 GQ 27/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380524 2004 GY 11/04/2004 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
380525 2004 GE4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380526 2004 GN4 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
380527 2004 GQ11 12/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
380528 2004 GU12 11/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
380529 2004 GJ53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380530 2004 GL58 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380531 2004 GE59 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
380532 2004 GT75 15/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
380533 2004 GH77 13/04/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
380534 2004 HQ35 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380535 2004 HL44 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380536 2004 HB49 22/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
380537 2004 HS55 24/04/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
380538 2004 JY5 12/05/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
380539 2004 JG56 12/05/2004 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
380540 2004 KQ10 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
380541 2004 KB13 23/05/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
380542 2004 LA7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380543 2004 NH10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380544 2004 NV18 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380545 2004 NL22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380546 2004 NB25 18/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380547 2004 NR30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
380548 2004 NR33 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
380549 2004 OJ4 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
380550 2004 OT5 16/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
380551 2004 OO9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
380552 2004 PA 04/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
380553 2004 PX10 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
380554 2004 PC16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380555 2004 PZ16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
380556 2004 PN48 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380557 2004 PT51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380558 2004 PC81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380559 2004 PR106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
380560 2004 PQ109 12/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
380561 2004 QQ5 21/08/2004 Wise Wise Obs. 2,7 km MPC · JPL
380562 2004 QF9 20/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
380563 2004 QB18 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380564 2004 QK18 13/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380565 2004 QO19 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
380566 2004 QW24 24/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
380567 2004 RD13 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380568 2004 RW22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380569 2004 RR25 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
380570 2004 RD40 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380571 2004 RF56 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380572 2004 RW93 08/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
380573 2004 RL110 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380574 2004 RL114 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380575 2004 RT162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380576 2004 RE163 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380577 2004 RJ169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380578 2004 RR180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380579 2004 RP183 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380580 2004 RZ187 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380581 2004 RS195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380582 2004 RD206 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380583 2004 RK209 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380584 2004 RG216 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380585 2004 RW217 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380586 2004 RJ234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380587 2004 RP243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380588 2004 RY250 14/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
380589 2004 RX252 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380590 2004 RP288 14/09/2004 Andrushivka G. Koval'chuk, V. Lokot' 2,2 km MPC · JPL
380591 2004 RP312 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
380592 2004 RE323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380593 2004 RY323 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
380594 2004 RA341 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380595 2004 RU341 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380596 2004 SX3 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380597 2004 SB4 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
380598 2004 SE22 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380599 2004 SW28 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380600 2004 SV40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL