Danh sách tiểu hành tinh/380201–380300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380201 2000 YH111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380202 2001 AL12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380203 2001 BE7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380204 2001 CS25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
380205 2001 CA32 05/02/2001 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
380206 2001 DK8 18/02/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
380207 2001 EV22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
380208 2001 FH30 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
380209 2001 FZ43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
380210 2001 HP4 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380211 2001 HT45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
380212 2001 OA30 19/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
380213 2001 OX66 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
380214 2001 PW32 10/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380215 2001 QP47 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380216 2001 QQ188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380217 2001 QP195 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380218 2001 QM266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
380219 2001 QN330 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380220 2001 QT330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
380221 2001 RQ38 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
380222 2001 RJ54 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
380223 2001 RZ63 10/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
380224 2001 RY117 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380225 2001 RB141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380226 2001 RB145 07/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
380227 2001 SN24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
380228 2001 SU125 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380229 2001 SQ132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380230 2001 SP144 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
380231 2001 SG147 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380232 2001 SM163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380233 2001 SE188 19/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
380234 2001 SE198 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380235 2001 SC302 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
380236 2001 TY16 12/10/2001 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
380237 2001 TX56 13/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
380238 2001 TY140 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
380239 2001 TV253 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
380240 2001 UA2 17/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
380241 2001 UW11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
380242 2001 UR31 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
380243 2001 UX32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380244 2001 UA73 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380245 2001 UO125 22/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
380246 2001 UD175 24/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380247 2001 UT178 23/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
380248 2001 UC190 18/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
380249 2001 US209 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
380250 2001 VF81 11/11/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
380251 2001 WW45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380252 2001 WL60 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380253 2001 WU70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380254 2001 WB87 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380255 2001 XJ26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380256 2001 XL43 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380257 2001 XN115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380258 2001 XU129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380259 2001 XN160 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380260 2001 XB229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380261 2001 XU241 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
380262 2001 XV262 13/12/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
380263 2001 YZ10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380264 2001 YA30 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380265 2001 YR31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380266 2001 YU47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380267 2001 YM68 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380268 2001 YQ71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380269 2001 YE113 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380270 2001 YX138 22/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380271 2001 YH139 24/12/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
380272 2002 AC11 12/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
380273 2002 AB44 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380274 2002 AE46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380275 2002 AL65 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
380276 2002 AD68 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380277 2002 AO69 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380278 2002 AP102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380279 2002 AR102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380280 2002 AX131 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380281 2002 AW142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380282 2002 AO148 11/01/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
380283 2002 AM156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380284 2002 AJ167 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380285 2002 AQ169 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
380286 2002 BG23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380287 2002 BF30 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380288 2002 BC31 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380289 2002 CQ4 05/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 2,4 km MPC · JPL
380290 2002 CF34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380291 2002 CO66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380292 2002 CD84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380293 2002 CK143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380294 2002 CT172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380295 2002 CS186 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380296 2002 CU199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380297 2002 CD205 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380298 2002 CS208 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
380299 2002 CB247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380300 2002 CY252 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL