Danh sách tiểu hành tinh/379301–379400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379301 2009 VH72 14/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
379302 2009 VB76 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
379303 2009 VQ78 09/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379304 2009 VN81 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379305 2009 VH83 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379306 2009 VR84 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379307 2009 VB88 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379308 2009 VQ90 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379309 2009 VA91 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379310 2009 VH91 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379311 2009 VN103 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
379312 2009 WY4 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379313 2009 WF10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
379314 2009 WN14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379315 2009 WA19 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379316 2009 WL19 28/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
379317 2009 WM25 22/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
379318 2009 WZ27 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379319 2009 WA28 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379320 2009 WS32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379321 2009 WT34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379322 2009 WC36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379323 2009 WW39 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
379324 2009 WZ41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379325 2009 WM42 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379326 2009 WF52 17/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379327 2009 WJ67 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379328 2009 WA69 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379329 2009 WY70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379330 2009 WP71 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379331 2009 WG73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379332 2009 WG74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
379333 2009 WU75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379334 2009 WX75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379335 2009 WT77 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379336 2009 WY77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379337 2009 WK83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379338 2009 WZ83 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379339 2009 WS85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379340 2009 WY87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379341 2009 WT89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379342 2009 WN92 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379343 2009 WO92 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379344 2009 WA93 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379345 2009 WC101 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379346 2009 WS101 22/11/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
379347 2009 WQ105 25/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
379348 2009 WF116 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379349 2009 WL125 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379350 2009 WG132 20/11/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,1 km MPC · JPL
379351 2009 WN132 21/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379352 2009 WT136 23/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
379353 2009 WP150 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379354 2009 WB159 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379355 2009 WJ159 20/11/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,3 km MPC · JPL
379356 2009 WO165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379357 2009 WY171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379358 2009 WG175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379359 2009 WX176 23/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379360 2009 WJ180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379361 2009 WV180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
379362 2009 WE188 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379363 2009 WH192 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379364 2009 WO209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379365 2009 WC211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379366 2009 WE212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379367 2009 WT212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379368 2009 WU214 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379369 2009 WN216 24/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
379370 2009 WX242 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379371 2009 WA248 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379372 2009 WA250 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379373 2009 WS253 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379374 2009 WV255 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379375 2009 WW259 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379376 2009 WR261 16/11/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
379377 2009 WZ261 17/11/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
379378 2009 WT262 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379379 2009 XT3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
379380 2009 XF4 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379381 2009 XN10 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379382 2009 XP12 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379383 2009 XX13 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
379384 2009 XC15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379385 2009 XB17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379386 2009 XV19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379387 2009 YM5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379388 2009 YR5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379389 2009 YD6 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379390 2009 YE6 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379391 2009 YR9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379392 2009 YB10 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379393 2009 YR10 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379394 2009 YV12 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
379395 2009 YZ13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379396 2009 YM20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379397 2009 YY20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379398 2010 AU2 07/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
379399 2010 AZ3 09/01/2010 Janesville Greiner Obs. 2,8 km MPC · JPL
379400 2010 AG8 06/01/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL