Danh sách tiểu hành tinh/379201–379300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379201 2009 SO59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379202 2009 SG63 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379203 2009 SF66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
379204 2009 SO70 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
379205 2009 ST87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379206 2009 SK96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379207 2009 ST101 24/09/2009 Jarnac Jarnac Obs. 830 m MPC · JPL
379208 2009 SL122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379209 2009 SD124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379210 2009 SO125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379211 2009 SR130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379212 2009 SZ130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379213 2009 SG134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379214 2009 SY134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
379215 2009 SC141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
379216 2009 SW153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379217 2009 SY156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379218 2009 SB182 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
379219 2009 SG184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379220 2009 SP184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
379221 2009 SY192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379222 2009 SJ193 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379223 2009 SM201 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
379224 2009 SQ213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379225 2009 SZ214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379226 2009 SV217 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379227 2009 SJ230 16/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
379228 2009 SN233 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379229 2009 SV240 18/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
379230 2009 SG253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379231 2009 SO264 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
379232 2009 SJ269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379233 2009 ST273 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379234 2009 SP274 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379235 2009 SU275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
379236 2009 SN276 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379237 2009 SP278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
379238 2009 SC280 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
379239 2009 SE300 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379240 2009 SE320 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379241 2009 SA338 28/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
379242 2009 SW341 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
379243 2009 SJ349 15/04/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379244 2009 SW349 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379245 2009 SZ354 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379246 2009 SJ355 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379247 2009 TY8 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379248 2009 TK15 15/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,1 km MPC · JPL
379249 2009 TZ17 15/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
379250 2009 TR18 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379251 2009 TW19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379252 2009 TA38 14/10/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
379253 2009 TG38 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379254 2009 TT39 14/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
379255 2009 TH43 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379256 2009 TZ47 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
379257 2009 UR2 16/10/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
379258 2009 UT16 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 570 m MPC · JPL
379259 2009 UP19 23/10/2009 BlackBird K. Levin 2,0 km MPC · JPL
379260 2009 UJ23 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379261 2009 UU30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379262 2009 UJ44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379263 2009 UZ44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379264 2009 UW47 19/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379265 2009 UO48 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
379266 2009 UF51 22/10/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
379267 2009 UF61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
379268 2009 UE81 22/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
379269 2009 UA88 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379270 2009 UW88 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
379271 2009 UG98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379272 2009 UJ98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379273 2009 UN98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
379274 2009 UN100 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379275 2009 UT111 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
379276 2009 UL114 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379277 2009 UD127 22/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
379278 2009 UP131 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379279 2009 UQ138 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379280 2009 UP146 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379281 2009 UU146 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379282 2009 UX146 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379283 2009 VF1 09/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,4 km MPC · JPL
379284 2009 VZ1 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
379285 2009 VB10 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379286 2009 VD10 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379287 2009 VU16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379288 2009 VO27 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379289 2009 VU30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379290 2009 VH37 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379291 2009 VM38 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379292 2009 VB43 22/09/1996 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
379293 2009 VK44 12/11/2009 Hibiscus N. Teamo 900 m MPC · JPL
379294 2009 VO44 15/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 3,9 km MPC · JPL
379295 2009 VR61 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379296 2009 VJ64 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379297 2009 VJ68 01/07/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379298 2009 VO70 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379299 2009 VF71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379300 2009 VL71 09/11/2009 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL