Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/379101–379200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379101 2008 YE12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379102 2008 YF13 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
379103 2008 YS13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,9 km MPC · JPL
379104 2008 YL14 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379105 2008 YU22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
379106 2008 YW23 21/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
379107 2008 YL25 22/12/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
379108 2008 YY40 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379109 2008 YE41 30/12/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
379110 2008 YW55 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379111 2008 YU60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379112 2008 YD64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
379113 2008 YN108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
379114 2008 YG125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379115 2008 YZ127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379116 2008 YX135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379117 2008 YT136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379118 2008 YA138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379119 2008 YL171 30/12/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
379120 2009 AD15 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379121 2009 AO21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
379122 2009 AD35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379123 2009 AD48 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379124 2009 BE10 20/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
379125 2009 BT14 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379126 2009 BN31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379127 2009 BY74 20/01/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
379128 2009 BW135 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379129 2009 BV183 20/01/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
379130 Lopresti 2009 CA20 15/02/2009 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 4,0 km MPC · JPL
379131 2009 CL40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
379132 2009 CX42 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379133 2009 CL45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379134 2009 CJ53 13/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
379135 2009 CR55 14/02/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
379136 2009 DL22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
379137 2009 DA24 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379138 2009 DE51 20/02/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
379139 2009 DS124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379140 2009 EK16 19/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
379141 2009 EF26 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
379142 2009 FR40 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
379143 2009 HU11 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
379144 2009 HV11 17/04/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
379145 2009 HP55 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379146 2009 OM 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
379147 2009 OF4 24/07/2009 Sierra Stars R. Matson 560 m MPC · JPL
379148 2009 PR6 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379149 2009 PH10 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
379150 2009 PK12 15/08/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
379151 2009 PA17 14/08/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
379152 2009 PE21 15/08/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
379153 2009 QV1 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
379154 2009 QU4 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 690 m MPC · JPL
379155 Volkerheinrich 2009 QR6 18/08/2009 Tzec Maun E. Schwab 860 m MPC · JPL
379156 2009 QN8 17/08/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
379157 2009 QB11 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379158 2009 QO12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379159 2009 QW12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
379160 2009 QA17 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
379161 2009 QL19 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379162 2009 QY21 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379163 2009 QS22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
379164 2009 QG39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
379165 2009 QR40 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379166 2009 QV42 22/08/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
379167 2009 QK53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
379168 2009 QO53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379169 2009 QP53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379170 2009 QJ55 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379171 2009 QM57 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379172 2009 QY57 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379173 Gamaovalia 2009 RA2 10/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 2,2 km MPC · JPL
379174 2009 RY2 28/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
379175 2009 RT3 13/09/2009 Kachina J. Hobart 900 m MPC · JPL
379176 2009 RD6 13/09/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
379177 2009 RC8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
379178 2009 RF11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379179 2009 RK13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379180 2009 RV18 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379181 2009 RL19 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
379182 2009 RQ19 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379183 2009 RB32 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379184 2009 RR39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379185 2009 RP52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379186 2009 RH59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
379187 2009 RV63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
379188 2009 RF69 17/08/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
379189 2009 RO69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379190 2009 SE14 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379191 2009 SG15 26/08/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
379192 2009 SG16 20/09/2009 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
379193 2009 SH17 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379194 2009 SD26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379195 2009 SO29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379196 2009 SD38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
379197 2009 SR45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379198 2009 SD52 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
379199 2009 SF53 17/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
379200 2009 SP58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL