Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/379001–379100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379001 2008 UE335 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379002 2008 UO336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
379003 2008 UN340 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379004 2008 UP344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379005 2008 UQ344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
379006 2008 UY346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379007 2008 UZ347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379008 2008 UH349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379009 2008 UN350 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379010 2008 UY352 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379011 2008 UA354 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379012 2008 UJ354 24/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
379013 2008 UJ359 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379014 2008 UD369 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379015 2008 UG369 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379016 2008 VZ4 04/11/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
379017 2008 VJ7 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379018 2008 VE19 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379019 2008 VH21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
379020 2008 VM23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
379021 2008 VY34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
379022 2008 VP35 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379023 2008 VW35 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379024 2008 VR38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379025 2008 VE39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379026 2008 VJ39 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
379027 2008 VP44 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379028 2008 VN46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379029 2008 VP51 05/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379030 2008 VA59 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379031 2008 VW60 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379032 2008 VS70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379033 2008 VV70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
379034 2008 VJ73 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379035 2008 VL76 07/11/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
379036 2008 VG77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379037 2008 WV9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379038 2008 WC13 19/11/2008 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
379039 2008 WA15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379040 2008 WO18 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379041 2008 WW19 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379042 2008 WV23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379043 2008 WM25 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379044 2008 WR25 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379045 2008 WF29 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379046 2008 WU29 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
379047 2008 WV31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379048 2008 WL33 21/11/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
379049 2008 WB37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379050 2008 WE42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379051 2008 WD43 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379052 2008 WT45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
379053 2008 WC47 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379054 2008 WO48 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379055 2008 WA49 18/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379056 2008 WK53 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379057 2008 WJ58 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379058 2008 WG64 18/11/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
379059 2008 WN65 17/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
379060 2008 WV66 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379061 2008 WY73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379062 2008 WU76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379063 2008 WY79 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379064 2008 WN83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379065 2008 WN86 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379066 2008 WN88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379067 2008 WY91 24/11/2008 Dauban F. Kugel 3,1 km MPC · JPL
379068 2008 WD92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
379069 2008 WW99 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379070 2008 WS103 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379071 2008 WK107 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379072 2008 WZ113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
379073 2008 WD115 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379074 2008 WS119 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
379075 2008 WR125 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379076 2008 WT125 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379077 2008 WV125 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379078 2008 WE128 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379079 2008 WW131 19/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379080 2008 WG133 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379081 2008 WJ135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379082 2008 WF137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379083 2008 WX138 24/11/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
379084 2008 WS139 21/11/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
379085 2008 XZ1 04/12/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
379086 2008 XG11 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379087 2008 XR15 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379088 2008 XL17 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379089 2008 XY20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379090 2008 XY27 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379091 2008 XE29 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
379092 2008 XM31 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379093 2008 XK45 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379094 2008 XL53 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
379095 2008 XQ55 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379096 2008 YD 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379097 2008 YO5 22/12/2008 Marly P. Kocher 3,1 km MPC · JPL
379098 2008 YV5 21/12/2008 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
379099 2008 YE6 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
379100 2008 YQ7 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL