Danh sách tiểu hành tinh/378201–378300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378201 2006 YY29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378202 2006 YV36 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
378203 2006 YW42 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
378204 Bettyhesser 2006 YF49 26/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 1,0 km MPC · JPL
378205 2006 YP49 28/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
378206 2006 YQ55 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378207 2007 AH1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378208 2007 AK1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378209 2007 AA4 08/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
378210 2007 AR8 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378211 2007 AK9 13/01/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 780 m MPC · JPL
378212 2007 AO9 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378213 2007 AF11 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378214 Sauron 2007 AP11 14/01/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 860 m MPC · JPL
378215 2007 AZ12 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378216 2007 AZ18 16/07/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
378217 2007 AB25 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378218 2007 BD12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378219 2007 BY16 17/01/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
378220 2007 BD17 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378221 2007 BO17 17/01/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
378222 2007 BW18 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378223 2007 BJ21 24/01/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
378224 2007 BW21 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
378225 2007 BD27 24/01/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
378226 2007 BK27 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
378227 2007 BT29 24/01/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
378228 2007 BD39 24/01/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
378229 2007 BO55 24/01/2007 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
378230 2007 BY64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
378231 2007 BF74 17/01/2007 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
378232 2007 BO77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
378233 2007 BJ78 24/01/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
378234 2007 BJ81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378235 2007 BO96 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 940 m MPC · JPL
378236 2007 BD101 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378237 2007 CF 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378238 2007 CB1 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378239 2007 CJ5 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
378240 2007 CJ7 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378241 2007 CY10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
378242 2007 CR12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
378243 2007 CU22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378244 2007 CN36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378245 2007 CZ40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378246 2007 CD44 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
378247 2007 CK61 15/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378248 2007 CX63 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378249 2007 DK4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378250 2007 DW9 17/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
378251 2007 DN10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
378252 2007 DP18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378253 2007 DT19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378254 2007 DD20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
378255 2007 DP35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378256 2007 DO37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378257 2007 DS48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
378258 2007 DW51 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378259 2007 DO69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378260 2007 DN73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378261 2007 DD78 23/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
378262 2007 DH101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378263 2007 DC103 21/02/2007 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
378264 2007 DX111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378265 2007 ES8 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
378266 2007 ED10 10/03/2007 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
378267 2007 EE10 10/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 980 m MPC · JPL
378268 2007 EM12 09/03/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
378269 2007 ER14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378270 2007 EA22 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378271 2007 ER30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378272 2007 EJ40 12/03/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
378273 2007 EB51 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
378274 2007 EB53 17/02/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
378275 2007 ET54 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
378276 2007 EO69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378277 2007 EU69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378278 2007 EE70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378279 2007 EH86 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378280 2007 EL89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378281 2007 EM89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378282 2007 EA96 09/03/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
378283 2007 EW116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378284 2007 ES118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
378285 2007 EQ119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378286 2007 EM129 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378287 2007 EF131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378288 2007 EX132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
378289 2007 EH134 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
378290 2007 EF136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378291 2007 ER146 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378292 2007 EP150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378293 2007 EW153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378294 2007 EO157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378295 2007 EP157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
378296 2007 EC158 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378297 2007 EL176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378298 2007 ES178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378299 2007 EX180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378300 2007 EG191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL