Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/378101–378200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378101 2006 UG173 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
378102 2006 UR184 28/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
378103 2006 UG200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
378104 2006 UR210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378105 2006 UD218 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
378106 2006 UG219 26/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
378107 2006 UH219 16/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
378108 2006 UO223 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
378109 2006 UU224 19/10/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
378110 2006 UK236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378111 2006 UQ237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378112 2006 UG239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378113 2006 UM244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
378114 2006 UW253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
378115 2006 UV257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378116 2006 UC259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
378117 2006 UH280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
378118 2006 UK280 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378119 2006 UW319 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 650 m MPC · JPL
378120 2006 UC328 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
378121 2006 UU329 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378122 2006 UC335 16/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
378123 2006 UK338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
378124 2006 VT2 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch APO 850 m MPC · JPL
378125 2006 VO7 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378126 2006 VO9 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
378127 2006 VH10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
378128 2006 VA16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378129 2006 VB16 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378130 2006 VJ17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378131 2006 VZ20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378132 2006 VR25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
378133 2006 VV29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
378134 2006 VK35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378135 2006 VE36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
378136 2006 VX41 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378137 2006 VS44 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378138 2006 VW45 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378139 2006 VW46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
378140 2006 VF60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378141 2006 VP67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378142 2006 VR78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
378143 2006 VT78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378144 2006 VG79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378145 2006 VP83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378146 2006 VZ89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378147 2006 VW90 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378148 2006 VF107 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378149 2006 VR113 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378150 2006 VY114 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378151 2006 VS115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378152 2006 VQ117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
378153 2006 VK140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378154 2006 VT140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
378155 2006 VU140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378156 2006 VV146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
378157 2006 VQ150 09/11/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
378158 2006 VM153 08/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
378159 2006 VB170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378160 2006 WX1 19/11/2006 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
378161 2006 WK4 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
378162 2006 WQ7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378163 2006 WC8 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
378164 2006 WT39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378165 2006 WC43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378166 2006 WV45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
378167 2006 WR51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378168 2006 WC60 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378169 2006 WF75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
378170 2006 WF79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378171 2006 WY79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
378172 2006 WV96 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378173 2006 WN106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
378174 2006 WF110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378175 2006 WA129 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378176 2006 WB162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378177 2006 WY167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
378178 2006 WG171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378179 2006 WL182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
378180 2006 WY183 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
378181 2006 WG198 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
378182 2006 WU202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
378183 2006 XK7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378184 2006 XD10 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
378185 2006 XF11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378186 2006 XZ16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
378187 2006 XG17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
378188 2006 XA23 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378189 2006 XD29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378190 2006 XO33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
378191 2006 XP33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
378192 2006 XH43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
378193 2006 XF45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378194 2006 XN53 14/12/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
378195 2006 XA55 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
378196 2006 XT58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378197 2006 XG70 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378198 2006 XJ70 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378199 2006 YL21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
378200 2006 YL26 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL