Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/378001–378100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378001 2006 RR98 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378002 ʻAkialoa 2006 RK112 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 590 m MPC · JPL
378003 2006 SW 17/09/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 820 m MPC · JPL
378004 2006 SX25 16/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
378005 2006 SR31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378006 2006 SX32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378007 2006 SQ38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378008 2006 SO43 16/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
378009 2006 SG46 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378010 2006 SP60 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378011 2006 SK69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378012 2006 SU70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
378013 2006 SV71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378014 2006 SP149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378015 2006 SM156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378016 2006 SS161 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
378017 2006 SB163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
378018 2006 SW164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
378019 2006 SL185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
378020 2006 SQ256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378021 2006 SM259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378022 2006 SD283 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
378023 2006 SS311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378024 2006 SV314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378025 2006 SX321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378026 2006 SQ324 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378027 2006 SX326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378028 2006 SU337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378029 2006 SZ337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378030 2006 SG352 30/09/2006 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
378031 2006 SZ355 30/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
378032 2006 SH363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378033 2006 SQ391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378034 2006 SH392 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378035 2006 SE394 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
378036 2006 SD398 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378037 2006 SE401 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
378038 2006 SM402 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378039 2006 SP405 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378040 2006 SY410 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378041 2006 SX411 28/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378042 2006 TN12 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378043 2006 TX20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
378044 2006 TT22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378045 2006 TR23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378046 2006 TX23 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378047 2006 TH32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
378048 2006 TD33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378049 2006 TM34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378050 2006 TJ39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
378051 2006 TY46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
378052 2006 TA51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378053 2006 TC60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378054 2006 TF60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378055 2006 TN64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378056 2006 TM74 11/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
378057 2006 TW83 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378058 2006 TY84 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
378059 2006 TL86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
378060 2006 TE91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378061 2006 TZ91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
378062 2006 TH93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378063 2006 TL98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378064 2006 TU99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378065 2006 TL125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
378066 2006 TN129 02/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
378067 2006 UD6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378068 2006 UP13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378069 2006 UT14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
378070 2006 US23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378071 2006 UB31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378072 2006 UY51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
378073 2006 UB53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378074 2006 UK54 17/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
378075 2006 UJ62 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378076 Campani 2006 UQ64 23/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,0 km MPC · JPL
378077 2006 UE67 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378078 2006 UQ69 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378079 2006 US69 16/10/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
378080 2006 UW71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378081 2006 UY72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378082 2006 UW82 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
378083 2006 UH85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378084 2006 UM87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378085 2006 UT88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
378086 2006 UB89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
378087 2006 UG90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378088 2006 UM92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378089 2006 UY93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
378090 2006 UD96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378091 2006 UD107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
378092 2006 UY108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
378093 2006 UH111 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
378094 2006 UF134 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
378095 2006 UP142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
378096 2006 UY147 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378097 2006 UJ156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378098 2006 UV169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378099 2006 UF170 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378100 2006 UZ171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL