Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/378901–379000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378901 2008 UX45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
378902 2008 UZ45 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378903 2008 UX48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378904 2008 UL51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378905 2008 UF54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378906 2008 UV57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378907 2008 UK60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378908 2008 UP60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378909 2008 UD63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378910 2008 UM63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378911 2008 UX66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378912 2008 UM71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
378913 2008 UX75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
378914 2008 UN76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
378915 2008 UD80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378916 2008 UV84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
378917 Stefankarge 2008 UP91 28/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 1,8 km MPC · JPL
378918 2008 UQ91 28/10/2008 Wrightwood J. W. Young 5,1 km MPC · JPL
378919 2008 UH93 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
378920 2008 UP95 24/10/2008 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 2,1 km MPC · JPL
378921 2008 UU97 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
378922 2008 UD106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378923 2008 UA109 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
378924 2008 UW109 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378925 2008 UT111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378926 2008 UG112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
378927 2008 UQ116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378928 2008 UA119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378929 2008 UM120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
378930 2008 UZ121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378931 2008 UR125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378932 2008 UK126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378933 2008 UC127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378934 2008 UH132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378935 2008 UB133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378936 2008 UT135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378937 2008 UM138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
378938 2008 UT138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378939 2008 UZ139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378940 2008 UP141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378941 2008 UZ142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
378942 2008 UN144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378943 2008 UC147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378944 2008 UM148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378945 2008 UO157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378946 2008 UQ159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
378947 2008 UZ166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378948 2008 UP176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
378949 2008 UM177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378950 2008 UM178 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378951 2008 UU184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378952 2008 UH185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378953 2008 UQ185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378954 2008 UK187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378955 2008 UH188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
378956 2008 UC189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
378957 2008 UN189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378958 2008 UP189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
378959 2008 UY190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
378960 2008 UL196 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378961 2008 UH204 25/08/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
378962 2008 UK207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378963 2008 UC210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378964 2008 UF217 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
378965 2008 UO217 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
378966 2008 UU218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378967 2008 UR221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378968 2008 UC226 25/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
378969 2008 UV229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378970 2008 UN237 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378971 2008 UT239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378972 2008 UN240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378973 2008 UQ240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
378974 2008 UD242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
378975 2008 UT242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378976 2008 UH244 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
378977 2008 UG247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378978 2008 UV258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378979 2008 UJ259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
378980 2008 UH263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378981 2008 UJ263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378982 2008 US267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
378983 2008 UB270 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
378984 2008 UC272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378985 2008 UF279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378986 2008 US282 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378987 2008 UO288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378988 2008 UG289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378989 2008 UW289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378990 2008 UC290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378991 2008 UV291 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378992 2008 UF295 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378993 2008 US300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378994 2008 UK308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378995 2008 UG309 30/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
378996 2008 UD314 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378997 2008 UK316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378998 2008 UZ316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378999 2008 UY324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
379000 2008 UN330 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also