Danh sách tiểu hành tinh/378801–378900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378801 2008 SZ137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
378802 2008 ST164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
378803 2008 SW172 22/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
378804 2008 SJ173 22/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
378805 2008 SD187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378806 2008 ST188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378807 2008 SH189 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378808 2008 SJ196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378809 2008 SX206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
378810 2008 SG209 28/09/2008 Charleston ARO 540 m MPC · JPL
378811 2008 SB210 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
378812 2008 SL212 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378813 2008 SC215 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378814 2008 SY217 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
378815 2008 SO225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
378816 2008 SC233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378817 2008 SW250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378818 2008 SO254 22/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
378819 2008 SE259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378820 2008 SF259 23/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
378821 2008 SY259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
378822 2008 ST260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378823 2008 SB261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378824 2008 SK264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378825 2008 SN270 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
378826 2008 SH271 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378827 2008 ST272 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
378828 2008 SD273 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378829 2008 SV276 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
378830 2008 SM278 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378831 2008 SA279 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378832 2008 SV280 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
378833 2008 SW281 24/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
378834 2008 SK282 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378835 2008 SH283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378836 2008 SK283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378837 2008 SF288 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
378838 2008 SR290 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
378839 2008 SG291 21/09/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
378840 2008 SS307 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378841 2008 SU307 29/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
378842 2008 TD4 07/10/2008 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
378843 2008 TX6 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378844 2008 TX15 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
378845 2008 TE17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378846 2008 TF18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378847 2008 TS18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
378848 2008 TR19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378849 2008 TW23 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378850 2008 TK29 01/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
378851 2008 TG30 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378852 2008 TJ30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378853 2008 TC31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378854 2008 TK51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378855 2008 TP53 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
378856 2008 TC61 02/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
378857 2008 TE64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378858 2008 TT74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378859 2008 TE77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
378860 2008 TD83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378861 2008 TN83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378862 2008 TZ85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378863 2008 TX88 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378864 2008 TS96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378865 2008 TR98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378866 2008 TH99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378867 2008 TU101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378868 2008 TE103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378869 2008 TB106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
378870 2008 TB113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378871 2008 TX119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
378872 2008 TB120 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378873 2008 TY124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378874 2008 TQ125 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378875 2008 TB127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378876 2008 TJ132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
378877 2008 TZ134 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378878 2008 TN137 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378879 2008 TF147 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378880 2008 TD149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
378881 2008 TW149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378882 2008 TB167 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378883 2008 TN169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378884 2008 TJ174 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378885 2008 TK175 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
378886 2008 TW176 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
378887 2008 TQ183 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378888 2008 TY184 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
378889 2008 TQ188 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378890 2008 UK7 10/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
378891 2008 UV10 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378892 2008 UG13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378893 2008 UH26 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378894 2008 UC29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378895 2008 UF32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
378896 2008 UK32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378897 2008 UZ36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
378898 2008 UM38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378899 2008 UB39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378900 2008 UR42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL