Danh sách tiểu hành tinh/377901–378000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377901 2006 DN108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
377902 2006 DR117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377903 2006 DR118 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
377904 2006 DW120 22/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
377905 2006 DL150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377906 2006 DZ163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
377907 2006 DL167 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
377908 2006 DQ174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377909 2006 DE200 24/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
377910 2006 DB206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
377911 2006 DU214 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
377912 2006 DX214 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
377913 2006 EG3 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377914 2006 EP7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377915 2006 EO10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377916 2006 EH14 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
377917 2006 EX18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377918 2006 ET21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377919 2006 EA36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
377920 2006 EF38 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
377921 2006 EJ39 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377922 2006 EN45 01/03/2006 Great Shefford Great Shefford Obs. 1,8 km MPC · JPL
377923 2006 EZ52 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377924 2006 EX72 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
377925 2006 FQ3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377926 2006 FK18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377927 2006 FZ36 23/03/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
377928 2006 GR10 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377929 2006 GV21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
377930 2006 GE22 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377931 2006 GX25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377932 2006 GM32 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377933 2006 GP39 23/03/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
377934 2006 GO54 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377935 2006 HY15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377936 2006 HZ30 20/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,9 km MPC · JPL
377937 2006 HU40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
377938 2006 HB58 30/04/2006 Marly P. Kocher 3,4 km MPC · JPL
377939 2006 HP58 21/04/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
377940 2006 HT59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
377941 2006 HZ63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
377942 2006 HT76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
377943 2006 HR84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
377944 2006 HX86 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377945 2006 HH89 19/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
377946 2006 HZ90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
377947 2006 HS97 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
377948 2006 HA102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
377949 2006 HP152 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377950 2006 JJ2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377951 2006 JA15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
377952 2006 JV16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377953 2006 JQ17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
377954 2006 JE20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
377955 2006 JV21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377956 2006 JR31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377957 2006 JS42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377958 2006 JL48 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
377959 2006 JK61 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,8 km MPC · JPL
377960 2006 JU63 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
377961 2006 JE64 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
377962 2006 JN81 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377963 2006 KR 17/05/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
377964 2006 KN9 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
377965 2006 KP12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
377966 2006 KA29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377967 2006 KN45 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
377968 2006 KC56 21/05/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
377969 2006 KT83 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
377970 2006 KG117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
377971 2006 LW6 11/06/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
377972 2006 MF10 20/06/2006 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
377973 2006 NF 02/07/2006 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 900 m MPC · JPL
377974 2006 OU2 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377975 2006 OO6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
377976 2006 OC12 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
377977 2006 OH20 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
377978 2006 PZ17 15/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
377979 2006 QJ21 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
377980 2006 QH22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
377981 2006 QM32 21/07/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
377982 2006 QV52 23/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
377983 2006 QX55 17/08/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
377984 2006 QW120 29/08/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
377985 2006 QA124 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
377986 2006 QX131 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
377987 2006 QJ157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
377988 2006 QY160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
377989 2006 QT167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
377990 2006 RJ17 14/09/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
377991 2006 RQ31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
377992 2006 RP35 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
377993 2006 RC39 14/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
377994 2006 RS39 12/09/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
377995 2006 RE45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
377996 2006 RU50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
377997 2006 RF61 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
377998 2006 RZ83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
377999 2006 RK90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378000 2006 RC94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also