Danh sách tiểu hành tinh/37701–37800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37701 1996 AR8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
37702 1996 BB9 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
37703 1996 CD1 11/02/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
37704 1996 EK9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
37705 1996 GD20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
37706 Trinchieri 1996 RN 08/09/1996 Sormano V. Giuliani, P. Chiavenna 2,4 km MPC · JPL
37707 1996 RK3 15/09/1996 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
37708 1996 RX3 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
37709 1996 RL4 12/09/1996 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
37710 1996 RD12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
37711 1996 RP12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
37712 1996 RD14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
37713 1996 RY22 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
37714 1996 RK29 11/09/1996 La Silla UDTS 14 km MPC · JPL
37715 1996 RN31 13/09/1996 La Silla UDTS 19 km MPC · JPL
37716 1996 RP32 15/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
37717 1996 RQ33 11/09/1996 La Silla C.-I. Lagerkvist 5,4 km MPC · JPL
37718 1996 SR4 20/09/1996 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
37719 1996 SG6 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
37720 Kawanishi 1996 SH7 23/09/1996 Nanyo T. Okuni 3,7 km MPC · JPL
37721 1996 TX8 10/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 2,8 km MPC · JPL
37722 1996 TC13 12/10/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,1 km MPC · JPL
37723 1996 TX28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
37724 1996 TP30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
37725 1996 TA35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
37726 1996 TK36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
37727 1996 TE39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
37728 1996 TG39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
37729 Akiratakao 1996 TK54 14/10/1996 Geisei T. Seki 7,2 km MPC · JPL
37730 1996 TA55 10/10/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
37731 1996 TY64 05/10/1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
37732 1996 TY68 10/10/1996 La Silla C.-I. Lagerkvist 21 km MPC · JPL
37733 1996 UD1 16/10/1996 Church Stretton S. P. Laurie 2,6 km MPC · JPL
37734 1996 UR3 30/10/1996 Sormano A. Testa, V. Giuliani 2,3 km MPC · JPL
37735 Riccardomuti 1996 VL 01/11/ 1996 Colleverde V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
37736 Jandl 1996 VU6 15/11/ 1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,3 km MPC · JPL
37737 1996 VS13 05/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
37738 1996 VM14 05/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
37739 1996 VC15 05/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
37740 1996 VU29 07/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
37741 1996 WR1 30/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
37742 1996 WB2 30/11/ 1996 Dossobuono L. Lai 5,0 km MPC · JPL
37743 1996 XQ 01/12/1996 Chichibu N. Satō 2,1 km MPC · JPL
37744 1996 XU14 08/12/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 2,4 km MPC · JPL
37745 1996 XD22 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
37746 1996 XD32 14/12/1996 Chichibu N. Satō 5,1 km MPC · JPL
37747 1996 YS 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
37748 1997 AF2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
37749 Umbertobonori 1997 AG18 12/01/1997 Bologna San Vittore Obs. 5,1 km MPC · JPL
37750 1997 BZ 19/01/1997 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
37751 1997 CH1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,3 km MPC · JPL
37752 1997 CR12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
37753 1997 CO13 07/02/1997 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
37754 1997 CX15 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
37755 1997 EA 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
37756 1997 EH11 03/03/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,8 km MPC · JPL
37757 1997 EG26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
37758 1997 EB36 04/03/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37759 1997 EL36 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37760 1997 EG41 10/03/1997 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37761 1997 EN51 05/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
37762 1997 GU1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
37763 1997 GB3 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
37764 1997 GT3 02/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,8 km MPC · JPL
37765 1997 GF11 03/04/1997 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
37766 1997 GM11 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37767 1997 GP16 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37768 1997 GV16 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37769 1997 GJ18 03/04/1997 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37770 1997 GQ21 06/04/1997 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
37771 1997 GQ22 06/04/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37772 1997 GF23 06/04/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37773 1997 GY24 07/04/1997 Goodricke-Pigott M. T. Chamberlin 5,8 km MPC · JPL
37774 1997 GC25 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
37775 1997 GY26 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
37776 1997 GW28 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
37777 1997 GE32 12/04/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 7,7 km MPC · JPL
37778 1997 HE2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
37779 1997 HE10 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
37780 1997 HO11 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
37781 1997 HB13 30/04/1997 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37782 Jacquespiccard 1997 JP11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
37783 1997 MP2 28/06/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
37784 1997 SY2 23/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
37785 1997 SL15 27/09/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
37786 Tokikonaruko 1997 SS17 30/09/1997 Moriyama Y. Ikari 1,4 km MPC · JPL
37787 1997 SX24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
37788 Suchan 1997 SK34 25/09/1997 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,4 km MPC · JPL
37789 1997 UL16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
37790 1997 UX26 27/10/1997 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
37791 1997 VB4 07/11/ 1997 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
37792 1997 VQ7 02/11/ 1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
37793 1997 WE 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
37794 1997 WP7 19/11/ 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
37795 1997 WC8 24/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
37796 1997 WK13 24/11/ 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
37797 1997 WU15 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
37798 1997 WU24 28/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
37799 1997 WC31 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37800 1997 WW36 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL