Danh sách tiểu hành tinh/377001–377100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377001 2002 QU54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 690 m MPC · JPL
377002 2002 QB64 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
377003 2002 QZ82 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
377004 2002 QT83 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
377005 2002 QO87 17/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
377006 2002 QY99 29/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
377007 2002 QL100 19/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
377008 2002 QQ113 27/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
377009 2002 QC119 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
377010 2002 QE125 28/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377011 2002 QZ129 17/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
377012 2002 QJ130 30/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
377013 2002 RE11 04/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
377014 2002 RO12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
377015 2002 RP27 04/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák 2,8 km MPC · JPL
377016 2002 RS33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
377017 2002 RY74 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
377018 2002 RK80 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377019 2002 RY91 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
377020 2002 RT98 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
377021 2002 RW98 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377022 2002 RQ131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
377023 2002 RZ132 09/09/2002 Haleakala NEAT 790 m MPC · JPL
377024 2002 RA140 10/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
377025 2002 RT204 14/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
377026 2002 RU204 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
377027 2002 RA238 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
377028 2002 RZ238 14/09/2002 Palomar R. Matson 900 m MPC · JPL
377029 2002 RT240 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
377030 2002 RQ243 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
377031 2002 RK270 04/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
377032 2002 RA278 04/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
377033 2002 RG279 12/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
377034 2002 SR13 27/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
377035 2002 SM15 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
377036 2002 SA35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
377037 2002 SW43 29/09/2002 Haleakala NEAT 660 m MPC · JPL
377038 2002 SH56 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
377039 2002 SW66 27/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
377040 2002 SG73 16/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
377041 2002 TU1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
377042 2002 TR14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
377043 2002 TD33 02/10/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
377044 2002 TH44 02/10/2002 Haleakala NEAT 720 m MPC · JPL
377045 2002 TA47 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
377046 2002 TU49 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
377047 2002 TF97 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
377048 2002 TG119 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
377049 2002 TQ121 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377050 2002 TR121 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377051 2002 TY124 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377052 2002 TB142 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
377053 2002 TX167 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
377054 2002 TT190 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
377055 2002 TK256 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
377056 2002 TH262 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
377057 2002 TG265 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
377058 2002 TR276 03/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
377059 2002 TX283 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
377060 2002 TT298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
377061 2002 TC299 13/10/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
377062 2002 TY302 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
377063 2002 TZ305 04/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
377064 2002 TC317 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
377065 2002 TT324 05/10/2002 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
377066 2002 TL329 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
377067 2002 TT333 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
377068 2002 TE346 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
377069 2002 TU346 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
377070 2002 TV370 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
377071 2002 TQ373 04/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377072 2002 TA382 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
377073 2002 TE385 10/10/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
377074 2002 UZ6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
377075 2002 UD14 29/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
377076 2002 UB44 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
377077 2002 UK44 31/10/2002 La Palma La Palma Obs. 2,8 km MPC · JPL
377078 2002 UD58 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
377079 2002 UE72 29/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
377080 2002 UG75 31/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
377081 2002 VA1 03/11/2002 Wrightwood J. W. Young 2,8 km MPC · JPL
377082 2002 VP5 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 2,7 km MPC · JPL
377083 2002 VR15 01/11/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
377084 2002 VX64 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
377085 2002 VK76 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
377086 2002 VJ100 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
377087 2002 VB109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377088 2002 VP142 05/11/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
377089 2002 VY142 12/11/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
377090 2002 VF144 04/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
377091 2002 VW144 04/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377092 2002 VX145 05/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
377093 2002 VX146 04/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
377094 2002 WD1 23/11/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
377095 2002 WD2 23/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
377096 2002 WM2 23/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
377097 2002 WQ4 24/11/2002 Palomar NEAT APO · 430 m MPC · JPL
377098 2002 WD7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
377099 2002 WN7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
377100 2002 WR15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL