Danh sách tiểu hành tinh/37601–37700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37601 Vicjen 1992 GC1 03/04/1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 3,9 km MPC · JPL
37602 1992 HD1 24/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
37603 1992 HG1 24/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
37604 1992 OQ1 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
37605 1992 PN2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
37606 1992 RX4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
37607 Regineolsen 1992 RO7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
37608 Löns 1992 SY16 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
37609 LaVelle 1992 WS4 25/11/ 1992 Palomar E. M. Shoemaker, C. S. Shoemaker 2,9 km MPC · JPL
37610 1993 FP7 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
37611 1993 FR29 21/03/1993 La Silla UESAC 6,3 km MPC · JPL
37612 1993 FJ37 19/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
37613 1993 FE40 19/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
37614 1993 FT47 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
37615 1993 FX50 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
37616 1993 FK82 19/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
37617 1993 NN1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
37618 1993 OD3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
37619 1993 OJ6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
37620 1993 QA3 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
37621 1993 QT4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
37622 1993 QO8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
37623 Valmiera 1993 RN4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
37624 1993 RT8 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
37625 1993 SR1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,3 km MPC · JPL
37626 1993 SG2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
37627 Lucaparmitano 1993 TD 11/10/1993 Colleverde V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
37628 1993 TK17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
37629 1993 TX19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
37630 Thomasmore 1993 TM20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
37631 1993 TT27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
37632 1993 TT37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
37633 1993 TG39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
37634 1993 UZ 19/10/1993 Palomar E. F. Helin 1,7 km MPC · JPL
37635 1993 UJ1 20/10/1993 Palomar E. F. Helin 2,8 km MPC · JPL
37636 1993 UQ4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
37637 1993 UZ5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
37638 1993 VB 06/11/ 1993 Siding Spring R. H. McNaught 490 m MPC · JPL
37639 1993 VR1 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
37640 Luiginegrelli 1993 WF 20/11/ 1993 Colleverde V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
37641 1994 AO3 15/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
37642 1994 AA6 06/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
37643 1994 AX6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
37644 1994 BN3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 3,2 km MPC · JPL
37645 Chebarkul 1994 CM13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
37646 Falconscott 1994 CS13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
37647 1994 ES3 15/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
37648 1994 EV6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
37649 1994 FC 19/03/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,3 km MPC · JPL
37650 1994 FP 21/03/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
37651 1994 GX 03/04/1994 Siding Spring G. J. Garradd 1,4 km MPC · JPL
37652 1994 JS1 04/05/1994 Catalina Station C. W. Hergenrother, T. B. Spahr 3,6 km MPC · JPL
37653 1994 JJ4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
37654 1994 JQ6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
37655 Illapa 1994 PM 01/08/1994 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 980 m MPC · JPL
37656 1994 PP6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
37657 1994 PX14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
37658 1994 PK18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
37659 1994 PM20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
37660 1994 PG22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
37661 1994 PJ26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
37662 1994 PT26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
37663 1994 PT32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
37664 1994 PF39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
37665 1994 RH17 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
37666 1994 SV7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
37667 1994 SZ7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
37668 1994 SX9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
37669 1994 TH1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,3 km MPC · JPL
37670 1994 TW12 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
37671 1994 UY11 31/10/1994 Palomar PCAS 3,3 km MPC · JPL
37672 1994 VC 01/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
37673 1994 WR5 28/11/ 1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
37674 1994 XH3 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
37675 1995 AJ1 06/01/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,1 km MPC · JPL
37676 1995 BV11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
37677 1995 CA1 03/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
37678 McClure 1995 CR1 03/02/1995 Siding Spring D. J. Asher 2,4 km MPC · JPL
37679 1995 DH5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
37680 1995 FD2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
37681 1995 FB7 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
37682 1995 GZ6 04/04/1995 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
37683 Gustaveeiffel 1995 KK 19/05/1995 Colleverde V. S. Casulli 2,3 km MPC · JPL
37684 1995 NE 01/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
37685 1995 OU2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
37686 1995 OR3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
37687 Chunghikoh 1995 QB10 30/08/1995 Socorro R. Weber 3,9 km MPC · JPL
37688 1995 ST17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
37689 1995 SH70 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
37690 1995 UV16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
37691 1995 UN74 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
37692 Loribragg 1995 VX 12/11/ 1995 Haleakala AMOS 5,1 km MPC · JPL
37693 1995 VQ1 15/11/ 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,7 km MPC · JPL
37694 1995 WC6 26/11/ 1995 Kleť Kleť Obs. 5,8 km MPC · JPL
37695 1995 WT10 16/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
37696 1995 WE27 18/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
37697 1995 YW4 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
37698 1995 YL8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
37699 Santini-Aichl 1996 AH1 13/01/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,7 km MPC · JPL
37700 1996 AL3 10/01/1996 Haleakala AMOS 7,7 km MPC · JPL