Danh sách tiểu hành tinh/36701–36800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36701 2000 RY17 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36702 2000 RC18 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36703 2000 RO23 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36704 2000 RQ23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36705 2000 RE25 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36706 2000 RK29 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36707 2000 RP29 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36708 2000 RG30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36709 2000 RO30 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36710 2000 RR31 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36711 2000 RF33 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36712 2000 RS33 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36713 2000 RV33 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36714 2000 RK35 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36715 2000 RG39 06/09/2000 Elmira A. J. Cecce 2,4 km MPC · JPL
36716 2000 RU39 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36717 2000 RY40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36718 2000 RK41 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36719 2000 RC42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36720 2000 RE42 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36721 2000 RK42 03/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36722 2000 RZ42 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36723 2000 RE43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36724 2000 RS43 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36725 2000 RB45 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36726 2000 RS46 03/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36727 2000 RV46 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36728 2000 RD47 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
36729 2000 RV47 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36730 2000 RV48 03/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36731 2000 RR50 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36732 2000 RS50 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36733 2000 RY51 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36734 2000 RZ54 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36735 2000 RF55 03/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36736 2000 RX58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
36737 2000 RP60 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36738 2000 RC61 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36739 2000 RG61 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36740 2000 RQ61 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36741 2000 RL62 01/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
36742 2000 RM62 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
36743 2000 RO62 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36744 2000 RB63 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36745 2000 RC64 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36746 2000 RX64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36747 2000 RK65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36748 2000 RR65 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36749 2000 RW65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36750 2000 RR68 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36751 2000 RE69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36752 2000 RZ69 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36753 2000 RH70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36754 2000 RL70 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36755 2000 RT70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36756 2000 RG71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36757 2000 RY71 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36758 2000 RG73 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36759 2000 RO75 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36760 2000 RS76 04/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36761 2000 RW76 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36762 2000 RU78 10/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
36763 2000 RJ82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36764 2000 RH83 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36765 2000 RE86 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36766 2000 RN91 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36767 2000 RG92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36768 2000 RA93 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36769 2000 RT94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
36770 2000 RU94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
36771 2000 RD97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
36772 2000 RF99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
36773 Tuttlekeane 2000 RQ99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
36774 Kuittinen 2000 RK101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
36775 2000 RQ101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
36776 2000 RV102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
36777 2000 RP104 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36778 2000 SU1 19/09/2000 Kvistaberg UDAS 7,1 km MPC · JPL
36779 2000 SW1 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36780 2000 SL2 20/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36781 2000 SM2 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36782 Okauchitakashige 2000 SR4 20/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 7,4 km MPC · JPL
36783 Kagamino 2000 SD7 23/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
36784 2000 SU11 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36785 2000 SN12 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
36786 2000 SN14 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36787 2000 ST16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36788 2000 SK18 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36789 2000 SR19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36790 2000 SJ20 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36791 2000 SQ22 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
36792 2000 SC23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
36793 2000 SZ29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36794 2000 SA32 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36795 2000 SM37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36796 2000 SU41 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
36797 2000 SK42 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
36798 2000 SA43 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
36799 2000 SG43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
36800 Katarinawitt 2000 SF45 28/09/2000 Drebach J. Kandler 2,5 km MPC · JPL