Danh sách tiểu hành tinh/376901–377000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376901 2001 XU248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376902 2001 XZ259 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376903 2001 YB6 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 4,0 km MPC · JPL
376904 2001 YJ15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
376905 2001 YA16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376906 2001 YE53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
376907 2001 YM85 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
376908 2001 YK96 18/12/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
376909 2001 YV96 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376910 2001 YU123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376911 2001 YU131 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376912 2001 YX149 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
376913 2002 AF31 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376914 2002 AO37 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376915 2002 AP40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376916 2002 AV46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376917 2002 AM49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376918 2002 AM97 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
376919 2002 AT103 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376920 2002 AR127 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376921 2002 AV172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
376922 2002 AR203 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376923 2002 BY27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
376924 2002 CM29 06/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376925 2002 CX32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376926 2002 CH44 10/02/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
376927 2002 CM67 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376928 2002 CG71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376929 2002 CN86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376930 2002 CG109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
376931 2002 CS118 13/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
376932 2002 CD141 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376933 2002 CW153 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376934 2002 CM166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376935 2002 CX171 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
376936 2002 CO189 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376937 2002 CC194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376938 2002 CS229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376939 2002 CA253 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
376940 2002 CT255 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
376941 2002 CR265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376942 2002 CF290 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376943 2002 CD314 03/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
376944 2002 DP3 21/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
376945 2002 DV14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
376946 2002 EC4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
376947 2002 ET33 11/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
376948 2002 EZ48 12/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
376949 2002 EG64 13/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
376950 2002 ER97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376951 2002 EG119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376952 2002 EM162 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376953 2002 FE28 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376954 2002 FP30 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376955 2002 GR3 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
376956 2002 GG4 09/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
376957 2002 GN28 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
376958 2002 GM40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
376959 2002 GJ69 08/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
376960 2002 GQ84 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
376961 2002 GB91 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
376962 2002 GB132 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376963 2002 GC139 13/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
376964 2002 HD 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376965 2002 JY54 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376966 2002 JW57 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376967 2002 JV79 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
376968 2002 JJ101 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376969 2002 JR102 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
376970 2002 JR149 10/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
376971 2002 KA1 17/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
376972 2002 KO13 18/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
376973 2002 LK34 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376974 2002 NF5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 700 m MPC · JPL
376975 2002 NY5 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376976 2002 NQ68 04/07/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
376977 2002 NJ69 03/07/2002 Palomar Palomar Obs. 980 m MPC · JPL
376978 2002 NV74 04/07/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
376979 2002 OS2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
376980 2002 OO6 20/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
376981 2002 OV26 22/07/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
376982 2002 OZ26 19/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
376983 2002 OD31 18/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
376984 2002 OR31 17/07/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
376985 2002 OE33 18/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
376986 2002 PP2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
376987 2002 PX16 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
376988 2002 PQ27 06/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
376989 2002 PM33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
376990 2002 PN83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376991 2002 PO118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
376992 2002 PW118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
376993 2002 PX129 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376994 2002 PF130 14/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
376995 2002 PP138 11/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376996 2002 PC178 15/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
376997 2002 PM178 15/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
376998 2002 PZ182 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
376999 2002 PJ198 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
377000 2002 QY33 29/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also