Danh sách tiểu hành tinh/375901–376000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375901 2009 VA95 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375902 2009 VB95 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375903 2009 VQ96 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375904 2009 VJ105 10/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
375905 2009 VU107 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
375906 2009 VL110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375907 2009 VX113 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375908 2009 VZ113 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375909 2009 VH114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375910 2009 WP9 19/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
375911 2009 WP10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
375912 2009 WY14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375913 2009 WY18 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375914 2009 WV23 19/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
375915 2009 WL26 13/04/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
375916 2009 WF28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375917 2009 WL28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375918 2009 WY35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375919 2009 WE37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375920 2009 WB41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375921 2009 WK41 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375922 2009 WY41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375923 2009 WB43 17/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375924 2009 WE44 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375925 2009 WV46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375926 2009 WX46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375927 2009 WY52 22/11/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
375928 2009 WU62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375929 2009 WZ64 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375930 2009 WD65 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375931 2009 WH68 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375932 2009 WP75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375933 2009 WQ75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375934 2009 WW75 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375935 2009 WU82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375936 2009 WG84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375937 2009 WR87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375938 2009 WT87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375939 2009 WH88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375940 2009 WF101 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375941 2009 WE102 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375942 2009 WB104 10/11/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
375943 2009 WG121 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375944 2009 WJ126 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375945 2009 WA131 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375946 2009 WY133 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375947 2009 WG142 24/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
375948 2009 WM153 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375949 2009 WH165 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375950 2009 WL165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375951 2009 WX166 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375952 2009 WU168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375953 2009 WD169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375954 2009 WB170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375955 2009 WR172 22/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
375956 2009 WP175 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375957 2009 WN178 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375958 2009 WS178 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375959 2009 WM180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
375960 2009 WO195 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375961 2009 WC198 25/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
375962 2009 WM200 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375963 2009 WJ203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375964 2009 WW203 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375965 2009 WE205 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375966 2009 WZ205 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375967 2009 WL208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375968 2009 WR211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375969 2009 WP212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375970 2009 WB216 22/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
375971 2009 WR217 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375972 2009 WU217 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375973 2009 WS220 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375974 2009 WK223 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375975 2009 WN229 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375976 2009 WJ233 17/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
375977 2009 WB234 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375978 2009 WS236 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375979 2009 WU239 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375980 2009 WA246 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375981 2009 WC246 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375982 2009 WG248 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375983 2009 WY248 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375984 2009 WZ251 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375985 2009 WG257 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375986 2009 WN257 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375987 2009 WB263 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375988 2009 WG264 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375989 2009 XU3 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375990 2009 XL6 12/12/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
375991 2009 XF9 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375992 2009 XP9 12/12/2009 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
375993 2009 XS16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375994 2009 XH20 15/12/2009 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
375995 2009 XP24 10/12/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
375996 2009 YM2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375997 2009 YD10 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375998 2009 YU10 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375999 2009 YG24 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376000 2010 AU4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also