Danh sách tiểu hành tinh/376801–376900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376801 2000 SG326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376802 2000 SH357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
376803 2000 SO357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
376804 2000 TQ42 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376805 2000 TK60 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
376806 2000 UM97 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376807 2000 VK5 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376808 2000 WT4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376809 2000 WG13 21/11/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
376810 2000 WZ116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376811 2000 WU124 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376812 2000 WA148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376813 2000 YH39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
376814 2000 YN48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
376815 2000 YW51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376816 2000 YP64 30/12/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
376817 2001 AT43 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376818 2001 AG54 04/01/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
376819 2001 BE3 17/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376820 2001 BZ13 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
376821 2001 CL18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376822 2001 DD56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376823 2001 EU23 15/03/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
376824 2001 FN11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
376825 2001 FP59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376826 2001 FF64 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376827 2001 FR113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
376828 2001 FC186 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376829 2001 FY208 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,9 km MPC · JPL
376830 2001 MJ11 27/06/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
376831 2001 OL1 18/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
376832 2001 OW3 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
376833 2001 OM25 18/07/2001 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
376834 2001 OH92 22/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
376835 2001 QD9 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
376836 2001 QD61 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376837 2001 QA114 24/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
376838 2001 QP146 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
376839 2001 QZ148 21/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
376840 2001 QG161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
376841 2001 QE162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
376842 2001 QM259 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376843 2001 QW267 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
376844 2001 QV316 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
376845 2001 QO318 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
376846 2001 RU 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
376847 2001 RK15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
376848 2001 RY47 15/09/2001 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
376849 2001 RM66 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
376850 2001 RU129 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
376851 2001 RG152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
376852 2001 SX85 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
376853 2001 SQ94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
376854 2001 SK96 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
376855 2001 SY272 21/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
376856 2001 SN290 30/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
376857 2001 SW299 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
376858 2001 SJ301 20/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
376859 2001 SS316 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376860 2001 SC323 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
376861 2001 TH7 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
376862 2001 TP25 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
376863 2001 TU90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376864 2001 TP103 14/10/2001 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
376865 2001 TJ153 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
376866 2001 TU190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376867 2001 TN222 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
376868 2001 TU254 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
376869 2001 TQ260 14/10/2001 Apache Point SDSS 10 km MPC · JPL
376870 2001 UR60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376871 2001 UT108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376872 2001 UM160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376873 2001 UW230 16/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
376874 2001 VE 06/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
376875 2001 VD37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376876 2001 VC56 10/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
376877 2001 VV85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376878 2001 VY114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376879 2001 WW1 18/11/2001 Socorro LINEAR 130 m MPC · JPL
376880 2001 WE12 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
376881 2001 WL46 19/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376882 2001 WO70 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
376883 2001 XE1 07/12/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
376884 2001 XS24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376885 2001 XM39 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376886 2001 XR46 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
376887 2001 XY47 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
376888 2001 XP73 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
376889 2001 XU91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376890 2001 XA95 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376891 2001 XF104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376892 2001 XG107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376893 2001 XK116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376894 2001 XX137 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
376895 2001 XF142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376896 2001 XN145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376897 2001 XJ155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
376898 2001 XD208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376899 2001 XB237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376900 2001 XQ237 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL