Danh sách tiểu hành tinh/36601–36700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36601 2000 QS138 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36602 2000 QS139 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36603 2000 QY141 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36604 2000 QP142 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36605 2000 QT142 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36606 2000 QL143 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36607 2000 QS143 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36608 2000 QY143 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36609 2000 QD144 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36610 2000 QR144 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36611 2000 QF145 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36612 2000 QQ145 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36613 2000 QW145 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36614 Saltis 2000 QU148 27/08/2000 Stockholm A. Brandeker 2,0 km MPC · JPL
36615 2000 QL149 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36616 2000 QZ149 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36617 2000 QJ150 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
36618 2000 QB151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36619 2000 QE151 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36620 2000 QM151 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36621 2000 QN151 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36622 2000 QE152 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36623 2000 QS155 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36624 2000 QA157 31/08/2000 Socorro LINEAR 32 km MPC · JPL
36625 2000 QT158 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36626 2000 QN160 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36627 2000 QM165 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36628 2000 QV165 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36629 2000 QJ168 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36630 2000 QU170 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36631 2000 QZ170 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36632 2000 QB171 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36633 2000 QG171 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36634 2000 QP173 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36635 2000 QX173 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36636 2000 QP176 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36637 2000 QB179 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36638 2000 QO179 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36639 2000 QC183 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36640 2000 QR184 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36641 2000 QY185 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36642 2000 QU186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36643 2000 QW188 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36644 2000 QR189 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36645 2000 QV189 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36646 2000 QZ191 26/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36647 2000 QD192 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36648 2000 QM195 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36649 2000 QR195 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36650 2000 QJ198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36651 2000 QR198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36652 2000 QY198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36653 2000 QF200 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36654 2000 QD202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36655 2000 QL202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36656 2000 QS202 29/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36657 2000 QY202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36658 2000 QG204 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36659 2000 QB205 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36660 2000 QF206 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36661 2000 QB208 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36662 2000 QT208 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36663 2000 QY210 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36664 2000 QN211 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36665 2000 QO211 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36666 2000 QA212 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36667 2000 QX212 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36668 2000 QC216 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36669 2000 QH217 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
36670 2000 QM217 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36671 2000 QR217 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36672 Sidi 2000 QR220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
36673 2000 QG221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
36674 2000 QA222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
36675 2000 QE222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
36676 2000 QG222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
36677 2000 QO224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
36678 2000 QJ228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36679 2000 QH231 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36680 2000 RK1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36681 2000 RQ1 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36682 2000 RZ1 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36683 2000 RG2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36684 2000 RJ2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36685 2000 RC3 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36686 2000 RH4 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36687 2000 RR4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36688 2000 RU4 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36689 2000 RM5 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36690 2000 RD7 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36691 2000 RH7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36692 2000 RH10 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36693 2000 RT14 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36694 2000 RT15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36695 2000 RB16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36696 2000 RX16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36697 2000 RC17 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36698 2000 RN17 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36699 2000 RQ17 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36700 2000 RT17 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL