Danh sách tiểu hành tinh/37501–37600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37501 2130 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
37502 2257 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
37503 2288 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
37504 3052 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
37505 3062 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
37506 3107 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
37507 3141 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
37508 3190 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
37509 3192 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
37510 3235 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
37511 3303 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
37512 4197 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37513 5068 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
37514 1118 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
37515 2008 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
37516 2027 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37517 2134 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
37518 2410 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
37519 Amphios 3040 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 33 km MPC · JPL
37520 3193 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
37521 3280 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
37522 3367 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
37523 4076 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
37524 4375 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
37525 5127 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
37526 5721 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
37527 1971 UJ1 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 6,0 km MPC · JPL
37528 1975 SX 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
37529 1977 EL8 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 5,1 km MPC · JPL
37530 Dancingangel 1977 RP7 11/09/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 4,2 km MPC · JPL
37531 1978 VF7 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
37532 1978 VL8 06/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
37533 1979 MX8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
37534 1980 FL4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,1 km MPC · JPL
37535 1981 DP 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
37536 1981 EM2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
37537 1981 EP2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
37538 1981 EK3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
37539 1981 EY4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
37540 1981 ES7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
37541 1981 EW7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
37542 1981 EJ8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,4 km MPC · JPL
37543 1981 ER8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
37544 1981 EY16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
37545 1981 EA18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
37546 1981 ET20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
37547 1981 EH22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
37548 1981 EO30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
37549 1981 ET30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
37550 1981 EE31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
37551 1981 EY34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
37552 1981 EU39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
37553 1981 EN43 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
37554 1981 ET44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
37555 1981 EG47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
37556 Svyaztie 1982 QP3 28/08/1982 Nauchnij N. S. Chernykh, B. G. Marsden 4,1 km MPC · JPL
37557 1984 JR 09/05/1984 Palomar J. Gibson 1,7 km MPC · JPL
37558 1984 SG6 22/09/1984 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
37559 1985 UR 20/10/1985 Kleť A. Mrkos 6,2 km MPC · JPL
37560 1986 QK3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
37561 Churgym 1988 CR 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
37562 1988 MA 16/06/1988 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
37563 1988 SG2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
37564 1988 TR3 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,7 km MPC · JPL
37565 1988 VL3 03/11/ 1988 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
37566 1989 GY1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
37567 1989 SC3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
37568 1989 TP 04/10/1989 Palomar E. F. Helin 2,3 km MPC · JPL
37569 1989 UG 23/10/1989 Gekko Y. Oshima 7,1 km MPC · JPL
37570 1989 UD1 25/10/1989 Gekko Y. Oshima 2,2 km MPC · JPL
37571 1989 UE1 25/10/1989 Gekko Y. Oshima 2,0 km MPC · JPL
37572 1989 UC5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 13 km MPC · JPL
37573 Enricocaruso 1989 UB7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
37574 1990 QE6 25/08/1990 Palomar H. E. Holt 7,3 km MPC · JPL
37575 1990 QD7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
37576 1990 QW9 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
37577 1990 RG 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 1,7 km MPC · JPL
37578 1990 RY2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
37579 1990 SO7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
37580 1990 SH8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
37581 1990 SU15 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
37582 Faraday 1990 TT3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,3 km MPC · JPL
37583 Ramonkhanna 1990 TH8 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,6 km MPC · JPL
37584 Schleiden 1990 TC9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,3 km MPC · JPL
37585 1990 VQ8 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
37586 1991 BP2 23/01/1991 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 5,0 km MPC · JPL
37587 1991 CK3 14/02/1991 Palomar E. F. Helin 8,4 km MPC · JPL
37588 Lynnecox 1991 GA2 15/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 3,8 km MPC · JPL
37589 1991 NN9 09/07/1991 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 4,3 km MPC · JPL
37590 1991 RA14 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 15 km MPC · JPL
37591 1991 TD4 10/10/1991 Palomar K. J. Lawrence 6,1 km MPC · JPL
37592 Pauljackson 1991 TG7 03/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,7 km MPC · JPL
37593 1991 UJ 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,8 km MPC · JPL
37594 1991 UJ1 29/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
37595 1991 UZ1 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,3 km MPC · JPL
37596 Cotahuasi 1991 VV6 09/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
37597 1992 EH10 02/03/1992 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
37598 1992 EL17 02/03/1992 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
37599 1992 EH18 03/03/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
37600 1992 EO20 02/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL