Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/38601–38700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38601 1999 XK229 07/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
38602 1999 XW229 07/12/1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
38603 1999 XO242 13/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
38604 1999 YJ4 27/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 9,7 km MPC · JPL
38605 1999 YV10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
38606 1999 YC13 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 24 km MPC · JPL
38607 2000 AN6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 23 km MPC · JPL
38608 2000 AW11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38609 2000 AB26 03/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
38610 2000 AU45 03/01/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
38611 2000 AS74 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
38612 2000 AA79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38613 2000 AV110 05/01/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
38614 2000 AA113 05/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
38615 2000 AV121 05/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
38616 2000 AS145 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38617 2000 AY161 04/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
38618 2000 AH165 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38619 2000 AW183 07/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
38620 2000 AQ186 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38621 2000 AG201 09/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
38622 2000 AZ230 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
38623 2000 AQ233 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38624 2000 CD12 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38625 2000 CN12 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38626 2000 EZ97 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38627 2000 EV119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
38628 Huya 2000 EB173 10/03/2000 Mérida I. R. Ferrín 486 km MPC · JPL
38629 2000 ER173 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38630 2000 GA93 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38631 2000 KA31 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
38632 2000 KX36 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38633 2000 LY13 06/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38634 2000 LL18 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38635 2000 LB21 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38636 Kitazato 2000 LM27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
38637 2000 LL35 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
38638 2000 NZ8 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38639 2000 NJ16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
38640 2000 NO16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
38641 Philpott 2000 NX16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
38642 2000 NY17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
38643 2000 NZ19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
38644 2000 NN21 07/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38645 2000 OT3 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38646 2000 OX4 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38647 2000 OW8 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38648 2000 OG11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38649 2000 OX16 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38650 2000 ON17 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
38651 2000 ON18 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38652 2000 OV20 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38653 2000 OT22 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38654 2000 OK27 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38655 2000 OX38 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38656 2000 OR45 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38657 2000 OO46 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38658 2000 ON48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38659 2000 OS48 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38660 2000 OT48 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38661 2000 OC49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38662 2000 OG49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38663 2000 OK49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38664 2000 OU50 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38665 2000 OC52 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38666 2000 OR52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38667 2000 OT56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
38668 2000 PM 01/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
38669 Michikawa 2000 PX3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
38670 2000 PR6 03/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
38671 Verdaguer 2000 PZ6 07/08/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 2,4 km MPC · JPL
38672 2000 PN7 02/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
38673 2000 PC8 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38674 Těšínsko 2000 PT8 09/08/2000 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
38675 2000 PT10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38676 2000 PR15 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38677 2000 PD25 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38678 2000 PS26 05/08/2000 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
38679 2000 QX 22/08/2000 Gnosca S. Sposetti 2,4 km MPC · JPL
38680 2000 QM2 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38681 2000 QK6 24/08/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,2 km MPC · JPL
38682 2000 QE7 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
38683 2000 QQ7 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38684 Velehrad 2000 QK9 25/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 13 km MPC · JPL
38685 2000 QP9 26/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
38686 2000 QE10 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38687 2000 QT18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38688 2000 QS23 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38689 2000 QS27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38690 2000 QS29 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38691 2000 QY29 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38692 2000 QD30 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38693 2000 QB36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38694 2000 QO46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38695 2000 QQ50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38696 2000 QR58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38697 2000 QM62 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38698 2000 QU63 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38699 2000 QX63 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38700 2000 QL65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL