Danh sách tiểu hành tinh/375801–375900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375801 2009 TC14 20/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
375802 2009 TM14 11/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
375803 2009 TQ15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
375804 2009 TW15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375805 2009 TY19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
375806 2009 TE22 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
375807 2009 TV36 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
375808 2009 TR38 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
375809 2009 TS39 14/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
375810 2009 TG42 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375811 2009 TZ45 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375812 2009 UA2 17/10/2009 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
375813 2009 UU4 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
375814 2009 UF16 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375815 2009 UT25 18/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375816 2009 UP26 21/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
375817 2009 UW27 22/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
375818 2009 UZ27 22/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375819 2009 UO35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375820 2009 UV41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375821 2009 UC47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375822 2009 UN47 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375823 2009 UB62 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375824 2009 UA69 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375825 2009 UQ72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375826 2009 UC73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375827 2009 UO78 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375828 2009 UD81 22/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
375829 2009 UB86 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
375830 2009 UF87 24/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
375831 2009 UO87 15/10/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
375832 Yurijmedvedev 2009 UH92 22/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,8 km MPC · JPL
375833 2009 UQ100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375834 2009 UW108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375835 2009 UV112 26/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
375836 2009 UB117 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375837 2009 UR123 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
375838 2009 UF128 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375839 2009 UO130 24/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
375840 2009 UR136 24/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375841 2009 UY137 24/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
375842 2009 UQ141 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375843 2009 UK148 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375844 2009 UT149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375845 2009 UJ151 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375846 2009 UR151 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375847 2009 UQ152 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375848 2009 UZ152 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375849 2009 VL6 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375850 2009 VD7 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375851 2009 VE9 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375852 2009 VZ11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375853 2009 VG13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
375854 2009 VA14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375855 2009 VQ14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375856 2009 VZ16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
375857 2009 VG17 08/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
375858 2009 VW18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375859 2009 VC22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375860 2009 VX22 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
375861 2009 VM28 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375862 2009 VV32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375863 2009 VL33 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375864 2009 VZ33 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375865 2009 VP35 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375866 2009 VV38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375867 2009 VR39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375868 2009 VW39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375869 2009 VV41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375870 2009 VM45 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375871 2009 VK46 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375872 2009 VL46 09/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
375873 2009 VQ50 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375874 2009 VT50 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375875 2009 VO51 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375876 2009 VC57 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
375877 2009 VY57 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
375878 2009 VL58 15/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
375879 2009 VU58 12/11/2009 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
375880 2009 VX60 14/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
375881 2009 VH61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375882 2009 VL62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375883 2009 VS62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375884 2009 VD63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375885 2009 VE63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375886 2009 VO71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375887 2009 VR71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375888 2009 VG72 14/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
375889 2009 VJ72 14/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
375890 2009 VN72 14/11/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
375891 2009 VZ75 15/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375892 2009 VQ82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375893 2009 VB83 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375894 2009 VL85 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375895 2009 VF86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375896 2009 VZ86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375897 2009 VN87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375898 2009 VU91 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375899 2009 VQ92 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375900 2009 VP94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL