Danh sách tiểu hành tinh/374901–375000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374901 2006 WZ159 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374902 2006 WK163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374903 2006 WG181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
374904 2006 WV198 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374905 2006 WD204 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
374906 2006 WG204 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374907 2006 XE1 10/12/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
374908 2006 XR10 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
374909 2006 XV11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374910 2006 XT12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374911 2006 XM18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374912 2006 XV19 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374913 2006 XT23 21/10/2006 Lulin Observatory Lulin Obs. 1,1 km MPC · JPL
374914 2006 XF39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374915 2006 XL53 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374916 2006 XP54 15/12/2006 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
374917 2006 XG60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
374918 2006 XT62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374919 2006 XB68 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
374920 2006 XT70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374921 2006 XE71 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374922 2006 YY1 19/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 780 m MPC · JPL
374923 2006 YP4 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374924 2006 YD9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374925 2006 YQ11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 850 m MPC · JPL
374926 2006 YT12 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374927 2006 YA17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
374928 2006 YB25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374929 2006 YB47 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374930 2007 AU12 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374931 2007 AJ15 10/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
374932 2007 AM17 15/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374933 2007 AT23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374934 2007 AY27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
374935 2007 BL 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374936 2007 BE3 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
374937 2007 BC4 16/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
374938 2007 BU19 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
374939 2007 BL23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
374940 2007 BU35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
374941 2007 BE38 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
374942 2007 BN41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
374943 2007 BX49 26/01/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
374944 2007 BV54 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
374945 2007 BH57 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374946 2007 BU61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374947 2007 BA65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
374948 2007 BE74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374949 2007 CR2 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374950 2007 CG6 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
374951 2007 CN7 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
374952 2007 CZ14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374953 2007 CW34 06/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
374954 2007 CZ35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
374955 2007 CK37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374956 2007 CQ39 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
374957 2007 CN46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374958 2007 CF47 08/02/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
374959 2007 CV47 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
374960 2007 CC50 10/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
374961 2007 CK56 15/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
374962 2007 CB61 13/02/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
374963 2007 DS2 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
374964 2007 DG5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374965 2007 DC11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374966 2007 DE23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374967 2007 DL25 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374968 2007 DP29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374969 2007 DL37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374970 2007 DD41 22/02/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
374971 2007 DV43 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374972 2007 DA50 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
374973 2007 DA52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
374974 2007 DF75 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374975 2007 DW90 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374976 2007 DN97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374977 2007 DR105 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374978 2007 ES7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374979 2007 EM9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374980 2007 EJ23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
374981 2007 EG30 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
374982 2007 ER36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
374983 2007 EZ36 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374984 2007 ED38 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
374985 2007 EO71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
374986 2007 EV79 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
374987 2007 EX81 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374988 2007 EB83 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374989 2007 EF87 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374990 2007 EV124 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374991 2007 EZ136 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374992 2007 EY180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374993 2007 ED191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374994 2007 EX196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374995 2007 EM210 08/03/2007 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
374996 2007 ET214 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374997 2007 ES217 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374998 2007 EB222 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374999 2007 EN222 11/03/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
375000 2007 EN223 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also