Danh sách tiểu hành tinh/374801–374900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374801 2006 UP7 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
374802 2006 UP11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374803 2006 UL17 19/10/2006 Kanab E. E. Sheridan 940 m MPC · JPL
374804 2006 UT28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374805 2006 UF33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
374806 2006 UP35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374807 2006 UB39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
374808 2006 UW42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374809 2006 UU43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
374810 2006 UY65 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374811 2006 UM67 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374812 2006 UK68 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374813 2006 UA78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374814 2006 UP81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
374815 2006 US88 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
374816 2006 UW109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374817 2006 UT119 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
374818 2006 UL120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374819 2006 UT124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374820 2006 US130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374821 2006 UJ168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
374822 2006 UR170 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374823 2006 UU173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
374824 2006 UK175 16/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
374825 2006 UT179 16/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
374826 2006 UV193 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374827 2006 UW213 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
374828 2006 UK219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
374829 2006 UA222 17/10/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
374830 2006 UF222 17/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374831 2006 UG233 21/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
374832 2006 UH233 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374833 2006 UT240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374834 2006 UU242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374835 2006 UJ243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
374836 2006 UA249 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
374837 2006 UY256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374838 2006 UZ264 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374839 2006 UH265 27/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374840 2006 US267 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
374841 2006 UJ268 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374842 2006 UC272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
374843 2006 UW273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
374844 2006 UK281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
374845 2006 UB301 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 840 m MPC · JPL
374846 2006 UP325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
374847 2006 UK336 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
374848 Arturomalignani 2006 VK 02/11/2006 Remanzacco Remanzacco Obs. 900 m MPC · JPL
374849 2006 VO1 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374850 2006 VL2 19/10/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
374851 2006 VV2 11/11/2006 Socorro LINEAR APO +1km · 1,6 km MPC · JPL
374852 2006 VF4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374853 2006 VJ4 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374854 2006 VV5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
374855 2006 VQ13 14/11/2006 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
374856 2006 VJ18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374857 2006 VM23 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374858 2006 VG26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
374859 2006 VD27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374860 2006 VD30 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
374861 2006 VM32 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374862 2006 VV35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374863 2006 VQ42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374864 2006 VD48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
374865 2006 VO50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
374866 2006 VP64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374867 2006 VG67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374868 2006 VP70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374869 2006 VQ81 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374870 2006 VZ84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374871 2006 VU113 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374872 2006 VO116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
374873 2006 VX122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
374874 2006 VH123 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374875 2006 VM124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374876 2006 VC128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374877 2006 VC129 15/11/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
374878 2006 VU137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374879 2006 VN150 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374880 2006 VU152 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374881 2006 WU7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374882 2006 WX7 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
374883 2006 WN8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374884 2006 WV8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374885 2006 WO11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374886 2006 WH27 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
374887 2006 WR34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374888 2006 WV38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374889 2006 WM56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
374890 2006 WU70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374891 2006 WH71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374892 2006 WU85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374893 2006 WT88 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
374894 2006 WF96 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374895 2006 WJ100 18/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
374896 2006 WU100 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
374897 2006 WK108 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
374898 2006 WC110 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374899 2006 WO117 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
374900 2006 WN158 22/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL