Danh sách tiểu hành tinh/375701–375800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375701 2009 PY3 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 780 m MPC · JPL
375702 2009 PC4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
375703 2009 PD5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
375704 2009 PJ6 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
375705 2009 PU6 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375706 2009 PN7 15/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
375707 2009 PT10 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
375708 2009 PF12 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
375709 2009 PZ13 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375710 2009 PD18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375711 2009 PC19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375712 2009 PK19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375713 2009 PK21 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
375714 2009 QE9 19/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
375715 2009 QF19 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
375716 2009 QJ20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 880 m MPC · JPL
375717 2009 QO20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
375718 2009 QU20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
375719 2009 QK21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
375720 2009 QF23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
375721 2009 QG32 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375722 2009 QK32 25/08/2009 Plana F. Fratev 720 m MPC · JPL
375723 2009 QM38 29/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
375724 2009 QO40 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
375725 2009 QD44 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375726 2009 QB45 27/08/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
375727 2009 QD47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
375728 2009 QM47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
375729 2009 QT56 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
375730 2009 QK63 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375731 2009 RY7 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
375732 2009 RM12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375733 2009 RC31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375734 2009 RQ34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375735 2009 RC35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375736 2009 RA39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375737 2009 RL47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375738 2009 RU50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375739 2009 RF54 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375740 2009 RU58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375741 2009 RE62 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375742 2009 RW71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375743 2009 SG12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375744 2009 SG29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375745 2009 SU33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375746 2009 SY39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375747 2009 SP40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375748 2009 ST40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375749 2009 SL41 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
375750 2009 SJ42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375751 2009 SU42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375752 2009 SU52 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
375753 2009 SL56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375754 2009 SX63 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375755 2009 SF77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375756 2009 SJ77 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
375757 2009 SV81 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375758 2009 SP96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375759 2009 SU100 20/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
375760 2009 ST110 17/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375761 2009 SS112 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375762 2009 SN118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375763 2009 SN125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375764 2009 SJ130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375765 2009 SV131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375766 2009 SC134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375767 2009 SM137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375768 2009 SJ138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375769 2009 SN146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375770 2009 SU149 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375771 2009 ST150 01/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
375772 2009 SX152 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
375773 2009 SD156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375774 2009 SX156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
375775 2009 SL160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375776 2009 SZ200 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375777 2009 SH230 16/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
375778 2009 SA239 16/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
375779 2009 SK245 23/09/2009 Tiki N. Teamo 940 m MPC · JPL
375780 2009 SU281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375781 2009 SU284 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375782 2009 SE285 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375783 2009 SC290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375784 2009 SZ291 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375785 2009 SF295 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
375786 2009 SZ296 21/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375787 2009 SB309 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375788 2009 SR309 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375789 2009 SU327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375790 2009 SN328 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375791 2009 SO332 21/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
375792 2009 SN339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
375793 2009 SR339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375794 2009 SA346 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375795 2009 SW356 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375796 2009 SY358 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375797 2009 SU363 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375798 Divini 2009 TA4 12/10/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,1 km MPC · JPL
375799 2009 TO11 13/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
375800 2009 TM12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL